Cep telefonu poliçesi yaptırmak için aşağıdaki bilgiler gereklidir.

 • Bireysel telefonlar için T.C. Kimlik numarası, şirket telefonları için V.K.N bilgisi,
 • Telefonun IMEI numarası
 • Telefon Numarası

Cep telefonu sigortaları dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki çeşittir. Teminat kapsamları aşağıdaki tabloda açıkça anlatılmıştır.

Dar Kapsam Geniş Kapsam  
Ekran Kırılması: Yılda 2 kezle sınırlı olmak kaydıyla, seyyar ve taşınabilir cep telefonunun ekranının kırılması halinde, ekranın yenisiyle değiştirilmesini kapsar. Tamir Masrafları: Yılda 2 kezle sınırlı olmak üzere ve 6502 sayılı yasanın 56. maddesinde tanımlanan üretici garantisi içinde olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir nedenle arızalanması sonucu hiçbir muafiyet uygulanmaksızın tamirini
Kırılma ya da Zarara Uğrama Sonucu Hasar: Yılda 2 kezle sınırlı olmak kaydıyla Genel Şartların 1.maddesinde belirtilen nedenlerle kırılmasından ya da zarara uğramasından kaynaklanan hasarların herhangi bir muafiyet uygulanmaksızın onarılmasını kapsar.
Pert Hasarları: Ürünün tamamen hasarlanması sonucu kullanılamaz hale gelmesi ve ikamesinin gerekmesi halinde cihazın ikinci el rayiç değerinin %30`u oranındaki muafiyet tutarının sigortalıdan peşin ve nakden tahsil edilmesi karşılığında, eşdeğer bir cihaz (Cihazın ikinci el rayiç değerini aşmayan kıymette yenilenmiş veya tüm fonksiyonları ile kusursuz çalışmakta olan kullanılmış bir cihaz) ile ikâme edilmesini kapsar
Hırsızlık: Cihazın bulunduğu kapalı ortamdan (sigortalının ikâmetinden, işyerinden veya kilitli aracından) fiziki kuvvet uygulanarak zorlama yolu ile yapılan hırsızlıklar sonucu çalınması halinde, cihazın ikinci el rayiç değerinin %30`u oranındaki muafiyet tutarının sigortalıdan peşin ve nakden tahsil edilmesi karşılığında, eşdeğer bir cihaz (Cihazın ikinci el rayiç değerini aşmayan kıymette yenilenmiş veya tüm fonksiyonları ile kusursuz çalışmakta olan kullanılmış bir cihaz) ile ikâme edilmesini kapsar
 • Genel Şartlarda teminat kapsamı dışında bırakılan durumlara ilave olarak aşağıdaki durumlar da kapsam dışıdır. Aşağıdaki bilgiler genel durumlar hakkında bilgi verir, doğru olan poliçe ya da teklifiniz üzerindeki kapsam dışı durumları dikkate almanızdır.
 • Yetkisiz kişilerce yapılan onarım yahut Sigortalı tarafından onarım, tadilat ve her ne nedenle olursa olsun cihaza yapılan müdahaleler sonucu oluşan zararlar,
 • Netice zararları da dahil cihazın ekran dışındaki parçalarında meydana gelen ziya ve hasarlar,
 • Normal aşınma ve yıpranma, cihazda oluşan boya ve cila hasarları, çöküntüler veya çizikler vesaire cihazın çalışmasına engel olmayan işletim dışı ve yüzeysel hasarlar ile çürüme, paslanma, oksidasyon, batarya sızıntısı hasarları, pil ve bataryaların normal kullanımından kaynaklanan kullanım ömrü ve performans azalmasına bağlı olsun olmasın tüm arızalar,
 • Sigortalının ağır kusuruna dayalı ya da kasten verdiği zarar sonucu oluşan hasarlar,
 • İletişim veya uydu sistemlerindeki hatalar da dahil, ancak sadece bunlarla da sınırlı olmamak üzere, cihazın çalışmasına engel teşkil etmeyecek yazılım hatası veya veri hatasının sebep olduğu masraf ve zararlar,
 • Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu aile bireylerinin veya birlikte yaşadığı diğer kişilerin yaptığı kasti hareketler ve/veya kanuna aykırı fiillerden kaynaklanan hasarlar,
 • Pencereleri iyice kapatılmış, bütün kapıları, açıklıkları ve bagaj kapağı iyice kilitlenmiş değilse veya gözle görülen zorla girilme belirtisi yoksa içinde kimsenin bulunmadığı bir mekândan ya da araçtan yapılan hırsızlık (Bu durumda mekânın ya da aracın zor kullanılarak açıldığı fiziksel kanıtlarla birlikte resmi makamlar tarafından hazırlanmış Görgü Tespit ve Müşteki İfade Tutanağı ile tevsik olunmalıdır),
 • Her türlü kaybetme hali, kaybolmalar,
 • Halka açık yerlerde açıkta bırakılan, unutulan cihazlar,
 • Başkalarına satmak, profesyonel veya ticari kullanım amacıyla satın alınan cihazlarda oluşan ziya ve hasarlar,
 • Gasp/ Aşırma/ Yankesicilik/ Kapkaç: kamusal alanlarda (park, otobüs, dolmuş, kafe, AVM, konser alanı, ofis vb.) sigortalının bilgisi ve rızası olmaksızın, değişik usul ve yöntemlerle, yanında, üzerinde, çantasında, cebinde bulunan eşyalara yapılacak yankesicilik, gasp, aşırma,
  Sim Kart,
 • Şarj aletinde kullanıcı kaynaklı veya kullanım hatası nedeniyle oluşan problemler ve cihazla birlikte alınmayıp daha sonradan cihazla birlikte kullanılan şarj aletleri, yazılımlar, modemler, tarayıcı ve yazıcılar ve diğer aksesuarlar,
 • Cihazın ekranının kırılması dışında kalan her türlü cihaz ziya, arıza ve hasarları ve ekran kırılmasına bağlı olsa dahi cihazın sair parçalarında oluşan kırılmalar, hasarlar ve arızalar ile her türlü bilgi ve veri kaybı
 • Bilgisayar virüsü veya cihazın yeniden ayarlanması sonucu oluşan arızalar.
 • Kötü niyet, ihmal (hatalı kurulum, tamir ya da yetkisiz kişilerin müdahalesi dahil), konfigürasyonun standart dışı cihazlarla değiştirilmesi, uygun olmayan ortam (ortam ısısı ve nem durumu dahil), normal dışı elektriksel ya da fiziksel uygulama, aydınlatma, yanma ya da doğal felaketler ne deniyle oluşan sorunlar,
 • Seri numarası silinmiş, ya da üzerinde oynanmış cihazların ekranları, başka cihazların neden olduğu arızalar,
 • Cihaz üzerinde bulunan üreticinin önerdikleri dışındaki verilerin kurtarılması ya da yedeklenmesi
 • Üst versiyon işletim sistemi ile çözülmüş olduğu halde, sistem güncelleştirmesi yapılmadığı için yaşanan sorunlar. (Aynı durum işletim sistemi ile birlikte gelen yazılımlar için de geçerlidir.)
 • Cihazın kullanım amacı ve kapasitesi dışında kullanılması ile ilgili sorunlar,
 • Üçüncü şahıslara ait ürünler ve bunların cihaz üzerindeki etkisi nedeniyle çıkan sorunlar vb.
 • Cihaza yasadışı yazılımların kurulumlarının yapılması nedeniyle doğan sorunlar,
 • Kopya program kullanımı, tanımı Kullanım Kılavuzu ve cihaz garanti sözleşmesinde belirtilenlere aykırı ortamlarda kullanım ya da uygun olmayan çevre ünitelerinin kullanımından ortaya çıkan sorunlar,
 • Cihazın çalınması ya da kaybolması (hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan ekran kırılmaları teminata dahildir),
 • 10 gün içerisinde bildirimi yapılmayan hasarlar teminat haricidir.