Piyasa Rayici belirlenirken aşağıdaki bilgiler dikkate alınır.

 • Hasar tarihi itibariyle aracın model yılı,
 • Hasar geçmişi,
 • Aracın kiralık veya taksi olarak kullanımından özel otomobile çevrilmiş olup olmadığı ve
 • Kilometre bilgisi
 • Ayrıca engelli aracı, distribütör firmaları tarafından ithal edilmeyen araç, sigortalının yurt dışından süreli olarak getirdiği araç, v.b. araçlar için rayiç bedel, bu araçların alımı sırasında uygulanan vergi indirimi oranında kesinti yapılarak belirlenir.

Sigorta şirketi, hasar tespiti için görevlendirilmiş eksper piy(yetkili satıcılar, ikinci el araç satıcıları, galeriler v.b.) ve internet sitelerinden alacağı en az 3 teklifi kesin raporuna konu eder. Piyasa rayiç değeri, sigorta şirketinin kesin eksper raporuna konu edilmiş tutarlar ile yine sigorta şirketi tarafından bu konuda uzmanlığı olan harici bir firmaya yaptırılan çalışmanın sonucunun ortalaması alınarak belirlenir.

Ana belgeler dışında aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekir.

 • Noter Tasdikli Satış Vekaleti (Süresiz satış vekaleti ekte gönderilecektir.
 • Notere 2 adet vesikalık fotoğraf, ruhsat aslı ve şirket aracı ise imza sirkülerini de götürmeniz gereklidir.)
 • Ruhsat üzerindeki plaka, motor, şase ve sigortalı bilgilerini vekaletle kontrolü mutlaka yapılmalıdır.
 • Ruhsat aslı (Trafik ve tescil yaprakları dahil.)
 • Araç Plakaları (Araç üzerinden alınıp kesinlikle gönderilmesi gereklidir.)
 • Yedek Anahtar (Kontak anahtarı araç üzerinde kalmalıdır.)
 • Araç üzerinde rehin, trafik para cezası, MTV borcu, OGS/HGS kaçak geçiş kaydı, haciz, tedbir vb satışa engel kayıt olmadığını kontrol ediniz.
 • Çekme kaşeli ruhsat tarafımızdan alınacaktır, kendiniz çıkartmanız gerekirse maliye kaydını da kapattırmanız gerekmektedir.

Not: Ruhsat sahibi vergi mükellefi olan araçlar için, noter satış sözleşmesinde bilgileri bulunan alıcı adına, satış sözleşmesinde yer alan satış bedeli üzerinden (KDV dahil) fatura kesilmesi gerekmektedir.

 • Mutabakatname ve ibraname, imzalandıktan sonra Muvafakatname kredi (banka veya finansal) kuruluşuna tarafımızdan gönderilir.
 • Muvafakatname gönderim amacı: Araç üzerindeki borç sebebi ile öncelikli alacaklının kredi veren kuruluş olmasıdır.
 • Bu kuruluş tarafından sigorta şirketine yazılı dönüş yapılması beklenir.

Gelen cevapta şunlar olabilir:

 • Ödemenin kendisine yapılması istenebilir.
 • Ödemenin sigortalıya yapılması istenebilir. Evraklar tamamlandığında belirtilen kişi adına ve verilen IBAN’a ödeme yapılacaktır.

Çekme Belgeli Ruhsat

Araç satışı yapılması isteniyorsa: Satış için gerekli tüm evrakların tamamlanması gereklidir. Çekme Belgeli Ruhsat bu durumda Sigorta şirketi aracı firması tarafından çıkarttırılacaktır.

Araç satışı yapılması istenmiyorsa: Çekme belgeli ruhsat tarafınızdan çıkarttırılarak sigorta şitketine gönderilmelidir.

Hurda Belgeli Ruhsat

 • Araç hurda ise hasarın ödenmesinden önce rehin, araç sahibi tarafından kapatılmalıdır.
 • Sonrasında tüm süreç evrakların tamamlanması ile devam edecektir.
 • Araç satışı sigortacı tarafından yapılacak ise satış için gerekli evraklar sigortacıya iletilmelidir.

Hasarlı Aracınızın Satışını Yapmak İstemiyorsanız

Çekme Belgeli Ruhsat

 • Araç satışı yapılması istenmiyorsa: Çekme belgeli ruhsat tarafınızdan çıkarttırılarak sigorta şirketine gönderilmelidir.

Hurda Belgeli Ruhsat

 • Araç satışı yapılması istenmiyorsa: Aracınız ÖTA Yönetmeliği’ne* tabi ise önce Bertaraf Formu düzenletilmeli, – Sonrasında Hurda belgeli ruhsat tarafınızdan çıkarttırılarak her 2 evrak da sigorta şirketine gönderilmelidir

Aracınız hurda ise Ömrünü Tamamlamış Araçlar Yönetmeliği’ne tabi olabilir. Bu durumdaki araçlar için Bertaraf Formu da düzenlenmesi gerekmektedir.