Zorunlu Deprem Sigortası ya da DASK, deprem ve depreme bağlı yer kayması, tsunami, yangın ve infilakın doğrudan neden olacağı hasarları poliçede belirtilen limitlere kadar tam hasar ya da kısmi hasar ayrımı yapmaksızın nakit olarak öder.

2020 yılı İstanbul İlçelerinde DASK primleri aşağıdaki kriterlere göre hesaplanmıştır.

İlçeler M2 Kat Sigorta Bedeli İnşa Yılı
(1999 Öncesi)
İnşa Yılı
(2000 Sonrası)
Adalar
Avcılar
Bakırköy
Beylikdüzü
Esenyurt
Küçükçekmece
Maltepe
100
4-7 Kat Arası
113.400 TL
293,14 TL
266,49 TL
Arnavutköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beykoz
Çatalca
Çekmeköy
Kağıthane
Kartal
Sarıyer
Sultanbeyli
Şişli
100 4-7 Kat Arası 113.400 TL 188,35 TL 171,23 TL
Ataşehir
Bağcılar
Bahçelievler
Beyoğlu
Büyükçekmece
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Pendik
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
100 4-7 Kat Arası 113.400 TL 245,74 TL 223,40 TL
Beşiktaş
Esenler
Sancaktepe
Sultangazi
Zeytinburbu
100 4-7 Kat Arası 113.400 TL 140,95 TL 128,14 TL
Silivri
Şile
100 4-7 Kat Arası 113.400 TL 98,55 TL 89,59 TL
 1. Deprem primlerinin hesabında 7 risk grubu ve 2 yapı tarzı kullanılır. Risk grupları, Türkiye Deprem Bölgesi Haritası kaynağı, zemin koşulları ve bina özellikleri baz alınır.
 2. Yapı Tarzı m2 fiyatları;
  • Betonarme: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılar. Bu tür binaların m2 fiyatı 1.134 TL’dir.
  • Diğer: Yukarıdaki gruba girmeyen yapılar. Bu tür binaların m2 fiyatı 782 TL’dir.
 3. Kat sayısı 01-03, 08-18 ve 19 ve üzeri olan daireler için %10 indirim yapılır.
 4. Azami teminat tutarı 240.000 TL’dir.
 5. Ayrıca zamanında yenilenen poliçeler için %10 yenileme indirimi yapılır, 3. Yıl yenilemeleri sonrası %30 indirim hakkı kazanırsınız.

DASK sorgulamasını edevlet ya da daskın resmi sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Edevlet üzerinden yapacağınız sorgulamada poliçe detaylarınızı görebilirsiniz ancak DASK resmi sitesi üzerinden yapılacak sorgulamada poliçe detaylarını göremezsiniz

Adres kodunuzu öğrenmek için aşağıdaki bilgileri doğru olarak bilmelisiniz. Daha sonra https://adreskodu.dask.gov.tr/ sitesinden bu bilgileri girerek adres kodunuzu öğrenebilirsiniz.

 • İl
 • İlçe
 • Bucak/Köy
 • Mahalle-Cadde-Sokak-Bulvar-Meydan
 • Bina/Site Adı
 • Bina/Site Numarası

DASK adres kodu bulunmayan konutlar için belediyeden adres kodu tanımlanması gerekmektedir.

Zorunlu deprem sigortası yaptırmak için aşağıdaki bilgiler zorunludur.

 • Sigortalın TCK / VKN bilgisi
 • DASK yapılacak yerin açık adresi ya da UAVT kodu,
 • İnşa yılı
 • Yapı tarzı
 • Kaç katlı binanın kaçıncı katına ait olduğu bilgisi
 • Brüt yüzölçümü
 • Kullanım şekli (mesken ya da ticarethane)

Dask ya da zorunlu deprem sigortası bir binanın aşağıdaki bölümleri için teminat sağlar.

Temeller, ana duvarlar, istinat duvarları, bahçe duvarları, merdivenler, sahanlıklar, bacalar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, asansörler, çatılar, koridorlar, tavan ve tabanlar

İlk paragrafta sayılanlara benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri kapsam dahilindedir.

 • Deprem ve depreme bağlı yer kayması, tsunami, yangın ve infilakın doğrudan neden olacağı hasarlar dışındaki hasarlar,
 • Manevi Tazminat talepleri,
 • Bedeni zararlar ve vefat,
 • Taşınır mallar, eşyalar ve benzerleri
 • Binanın kusurlu yapısı nedeniyle depremden bağımsız olarak oluşmuş hasarlar,
 • Enkaz kaldırma,
 • İş durması,
 • Kira Kaybı
 • Kâr Kaybı
 • Alternatif işyeri ve ikâmetgah masrafları
 • Mali sorumluluklar
 • İleri sürülebilecek bütün dolaylı hasarlar

6305 sayılı Afet Sigortaları kanununa göre aşağıdaki binalar DASK kapsamındadır.

 • Mesken olarak inşa edilen, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan;

 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,
 • Tapuda cins tahsisi yapılmamış ve kütükte arsa vasfı olarak görülen binalar,
 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

NOT: 2000 yılından önce yapılmış, henüz bağımsız tapusu olmayan meskenler sigortalı beyanına bağlı olarak arsa tapusu ile dask poliçesi yapılabilir.

 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar,
 • Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler (Bakınız : (9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı kanun )
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde mevzuata ve projeye aykırı inşa edilen binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadilatı yapılan veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,

NOT: Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındaki köy binaları, ticari ve sınai binalara binalara İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.

 • Deprem ve depreme bağlı yer kayması, yangın ve tsunami hasarlarınızı alabilmeniz için dask poliçesi yaptırmalısınız,
 • Elektrik, su, ve doğal gaz tahsislerinizi yaptıramazsınız ayrıca tapu işlemlerinizi yapamazsınız,
 • Devlet tarafından deprem sonrası sağlanan konut kredisi ve deprem konutu yapma yardımlarından yararlanamazsınız.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları C2 “Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü ve İptaller” maddesi uyarınca;

 1. Mükerrerlik
 2. Kapsam dışı yerlere sehven poliçe düzenlenmesi durumunda DASK sigortası iptal edilebili