Konut ya da ev sigortası, eşyalı veya eşyasız olarak içinde oturulan daireye yapılır.

Doğru bir poliçe için poliçenizdeki bina ve eşya teminatlarının tanımlarına dikkat etmeli ve bu tanımlara göre sigorta bedellerini beyan etmelisiniz.

Poliçenizde “yeni değer klozu” olmalıdır.  Yeni değer tanımı;

Bina: Poliçenin düzenlendiği tarihte, bina tanımına giren varlıkların yeniden inşa bedelidir.
Eşya: Poliçenin düzenlendiği tarihte, eşya tanımına giren varlıkların yenilerinin satın alınma bedelidir.

 

Sigortacılık sektöründeki rekabet nedeniyle sürekli geliştirilen eşya ve konut sigortaları müşterinin ihtiyaçlarına göre oluşturulabilen esnek, modüler bir poliçe türüdür.

 

Konut poliçelerinde genel olarak bina tanımına giren kısımlar aşağıda tanımlanmıştır.

 1. Apartman daireleri için bina tanımı
  • Oturmaya ayrılmış bağımsız bölüm ve bunların eklentileri,
  • Asansör, merdiven, ısınma kazanları, ana su depoları, kapalı garaj ve bina içinde bulunan benzeri ortak mahaller
  • Temeller, istinat duvarları
  • Bina üzerindeki anten, paratoner, güneş enerjisi cihazları ve benzeri binayı tamamlayan şeyler ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu uyarınca ortak kullanıma açık yerlerden sigortalı payına düşen kısım.
 2. Bağımsız (müstakil) konutlarda bina tanımı
  • Aynı temel üzerinde bir ya da daha fazla kata sahip, mimari proje ve yasalar bakımından tek bir kullanıma ayrılmış konut binaları ve temeller ile bunlara bitişik kömürlük, kapalı garaj, su deposu ve bunların üzerinde yer alan anten, paratoner, güneş enerjisi cihazları ve benzeri binayı tanımlayan şeyler
  • İstinat, bahçe ve çevre duvarları
  • Çitler ile kameriye
  • Çeşme, iskele, direk, sabit oyuncaklar ve bunların temel ve kaideleri
  • Binaların dışında yer alan kaldırım, yol, araç park yeri, oyun alanları ve benzeri yerlerde bulunan beton, asfalt, taş ve diğer zemin döşemeleri
  • Yüzme ve süs havuzları ile su kuyuları
  • Şehir şebekesi bitiminden başlamak üzere su, elektrik, kanalizasyon, telefon, doğalgaz ile ilgili yeraltı tesisatları,
  • Binaların dışındaki tanzimli yerlerde bulunan çiçek, çim ve ağaçlar

NOT: Yukarıdaki tanımlar standart olmayıp her sigorta şirketinde farklılık gösterir. Seçtiğiniz sigorta şirketinin bina tanımını mutlaka okumalı ve sizin konutunuza uygun olduğundan emin olmalısınız.

Normal Eşya: Beyaz eşyalar, tüplü TV, makina halıları, mutfak eşyaları, mobilyalar, giyecekler, perdeler vb. bu gruba girmektedir.

Kıymetli Eşya: Müzayede belgesi ya da faturası olan antikalar, kıymetli el halıları, sanat veya antika değeri taşıyan tablolar, el yazmaları, hatlar ile koleksiyon kaydı/belgesi olan koleksiyonlar, heykel, biblo, resim, gravür, halı ve benzerleri, altın, gümüş ve sair kıymetli madenden mamul eşya, piyano vb müzik aletleri, kürk ve ipek halılar, ruhsatlı silahlar ile evde bulunabilecek elektronik cihazlar, ses ve görüntü sistemleri (beyaz eşyalar hariç) bu gruba girmektedir.

Mücevher/Ziynet Eşyası: Mücevherat (takı olarak kullanılan), ziynet eşyaları, kıymetli saatler, yüzük, bilezik, kolye ve kıymetli madenlerden mamul takı vb. bu gruba girmektedir. Cumhuriyet altını, Ata liralar, külçe ve gram altın vb. bu kapsamın dışındadır.

Konut sigortası fiyatları konutun özellikleri, adresinin deprem riski, bulunduğu kat vb içeriklere göre değişiklik gösterir. Aynı içerikte bir konut sigortası için sigorta şirketleri de çok farklı fiyatlar verebilir. Bu nedenle sağlam bir poliçe ve uygun fiyat için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eşya Sigortaları standart olarak taşınır için yapılıyorsa dört ürünün genel şartı altında kapsama alınır. Bunlar; Yangın Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları, Elektronik Cihaz Genel Şartları ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları’dır.

Eşya sigortasının kapsamı aşağıdaki genel şartlardaki kapsamlardır.

Yangın sigortalarının ana kapsamı;

 • Yangının, yıldırımın, infilakın veya
 • Yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlardır.

Yangın Sigortası Ek Teminatları Nelerdir?

Yukarıdaki teminatlara ek olarak genel şartlarda istisna olan ancak ek primi ödenerek poliçe kapsamına alınabilecek ek teminatlar da şöyledir:

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Terör, Grev, Lokavt, Halk Hareketleri
 • Kötü Niyetli Hareketler
 • Sel su baskını
 • Dahili su
 • Kara, Hava ve Deniz Taşıtları çarpması
 • Yer kayması
 • Fırtına
 • Duman
 • Kar ağırlığı
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Yangın ve İnfilakın Sebep Olduğu Mali Sorumluluk
 • Kira Kaybı ve intifadan mahrumiyet
 • Teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen çevre kirliliği zararları
 • Deniz ve hava taşıtları ile motorlu kara taşıtları ve bunların yükleri (Hareket hali hariç)

Eşya sigortalarında elektronik cihazlar belirli bir yaş sınırına kadar teminat altındadır. Poliçenizde bu yaş sınırına dikkat etmeniz önemlidir.

Taşınabilir cihazlar kapsam dışıdır.

Elektronik cihazlarınız aşağıdaki risklere karşı teminat altına alınır:

 • Cihazların çalışır halde ya da yerlerinin değiştirilmesi, bakımının yapılması, temizlenmesi esnasında ani ve beklenmedik bir nedenle zarara uğraması
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri
 • Kullanıcı Kusuru, dikkatsizliği, ihmali, hatası
 • Kavrulma, kararma, duman ve is
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon

Bir olayın hırsızlık olabilmesi için aşağıdaki yöntemlerden biri ya da birkaçı ile sigortalı yere girilmesi gerekmektedir.

 • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek
 • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek
 • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek
 • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak
 • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, teminat altına alınmıştır.

Hırsızlık Sigortasına Ek Sözleşmeyle Dahil Edilen Teminatlar Nelerdir?

 • Sigorta sözleşmesinde gösterilen yerlerin içinde aralıksız 30 günden fazla kimse bulunmaması
 • Kıyafet değiştirerek veya selahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlıklar

Cam kırılması sigortalarının ana kapsamı cam ve aynaların kırılma neticesinde uğrayacakları zarar ve hasarlardır.

Cam Kırılması Sigortasına Ek Sözleşmeyle Dahil Edilen Teminatlar Nelerdir?

 • Yangın, yıldırım, infilak ve bunların sonucundaki kurtarma işlemlerinin teminat altında olabilmesi için cam bedelinin yangın sigorta bedeline dahil edilmesi gerekir
 • Sigortalı camların bulunduğu adreste yapılan inşaat ve tadilat işlerinden dolayı meydana gelen hasarlar
 • Cam ve aynaların üzerindeki logo ve yazıların bozulması