Gözünüz arkada kalmasın!

Poliçenin coğrafi kapsamı Avrupa ve Schengen ülkeri ve ya Tüm Dünya olmak üzere iki alternatiflidir.

Poliçelerde yatarak tedaviler 50.000 USD/EUR ile Limitsiz arasında değişen limit alternatifleri ile sunulmaktadır.

Kişisel Teminatlar, Misafir Eden Aileye verilen hasarlar, Nakit Avans gibi teminatlar alarak poliçenizi genişletebilirsiniz.

En geniş kapsamlı öğrenci seyahat sağlık poliçesini

bulabilirsiniz!

Tibbi Tedavi Teminatlari

 • Doktor, Hastane, İlaç
 • Acil Diş Müdahalesi
 • Kaza Sonucu Diş Müdahalesi
 • Psikiyatrik Muayene
 • Kaza Sonucu Tıbbi Masraflar
 • Fizyoterapi
 • Tıbbi Gereçler
 • Akut Hastalıklarda Oluşan Tıbbi Masraflar
 • X-Ray
 • MR/Ultrason

Şahsi Teminatlar

 • Kaza Sonucu Vefat
 • Kaza Sonucu Maluliyet
 • Tıbbi Nakil
 • Cenaze Nakli
 • Refakatçinin Ulaşım Giderleri
 • Derece Akraba Vefatında Uçak Dönüş Giderleri
 • Kişisel Eşyaların Çalınmadan Zarar Görmesi
 • Kol Saati, Mücevher vb
 • Eşya Hasarı
 • Misafir Eden Aile Eşya Hasarı
 • Sponsor Koruması
 • Ceza Davalarında Kefalet
 • Yurtdışında Nakit Avans
 • Bagajın Bulunması ve Sigortalıya Ulaştırılması
 • Gecikmeli Bagaj
 • Acil Mesajların İletilmesi