Aşağıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

Kaza Halinde Kasko Hasar Dosyalarında İstenilen Evraklar

 • Trafik kazası tespit tutanağı/anlaşma tutanağı veya ifade ve görgü tespit tutanağı
 • Zabıt veya tutanak olmayan durumlarda beyan
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Alkol Raporu
 • Eksper tayin edilmeyen durumlarda aracın hasarlı resimleri ve onarım faturası
 • Araç üzerinde rehin var ise olumlu D/M muvafakati

Aracın Çalınması Halinde

 • Karakol müracaat tutanağı
 • Çalıntı kaşeli ruhsat aslı
 • Araç üzerinde rehin var ise olumlu D/M muvafakati ve rehin şerhinin kaldırıldığına dair noter tasdikli yazı
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı
 • Trafik tescil müdürlüğünden trafik kaydının silindiğine dair yazı
 • Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları
 • Vekâlet (örneği şirketimizden alınmalıdır)
 • Asıl ve yedek anahtarlar

Aşağıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

Maddi Hasarlarda

 • Trafik kazası tespit tutanağı veya anlaşmalı kaza tutanağı
 • Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 • Zarar gören aracı kullanan sürücü ehliyeti
 • Sigortalının alkol raporu

Vefat Durumunda

 • Trafik Kazası tespit tutanağı
 • Ölü muayene otopsi raporu
 • Defin ruhsatı
 • Veraset İlamı
 • Aile nüfus kayıt örneği
 • Ölen kişinin mesleğini ve gelir durumunu gösteren resmi belge

Yaralanmalı Kazalarda

 • Kaza tespit tutanağı
 • Taburcu edildiğine dair hastane raporu
 • Tedavi masrafları
 • Sürekli sakatlık halinde tam teşekküllü hastaneden alınan maluliyet derecesini gösterir heyet raporu
 • Sürekli sakatlık halinde malulün mesleğini ve aylık gelir durumunu gösteren belge

Aşağıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

 • İtfaiye raporu
 • Karakol tarafından tutulan ifade ve görgü tespit tutanakları
 • Tazminat talep yazısı
 • Muhasebe kayıtları (Faturalar, demirbaş kayıtları, mizan,envanter kaydı), KDV beyannamesi
 • Tapu veya kira kontratı
 • Savcılık İddianamesi ve takipsizlik kararı
 • Hasar fotoğrafları
 • Rehin var ise olumlu D/M muvafakati
 • Vergi Levhası
 • Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar

Aşağıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

 • Fırtına hasarı ise meteoroloji raporu
 • Sigortalı beyan ve talep yazısı
 • Tapu veya kira kontratı
 • Hasar fotoğrafları
 • Vergi Levhası
 • Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar
 • Tazminat talep yazısı

Aşağıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

 • Sigortalı beyan ve talep yazısı
 • Tapu fotokopisi
 • Vergi Levhası
 • İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan,envanter kaydı),
 • KDV beyannamesi
 • Hasar fotoğrafları
 • Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar
 • Tazminat talep yazısı

Aşağıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

 • Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı
 • Muhasebe kayıtları( faturalar, hasar tarihli mizan, ev eşyaları için fatura gerekmez)
 • 30 gün sonra çalınan mallar bulunamamış ise ilgili karakolun bulunamadı yazısı
 • Hırsızlık tahribatı varsa fotoğrafları
 • Tazminat talep yazısı

Aşağıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

Uluslararası Taşımlarda

 • Noter Aracılığı ya da İadeli Taahhütlü İhtarname
 • Beyan yazısı
 • Fatura
 • Deniz taşımalarında konşimento,
 • Uluslararası karayolu taşımalarında hamule senedi veya CMR,
 • Havayolunda Airway Bill
 • Demiryolunda Railway Bill
 • Gümrük giriş beyannamesi (İthalat halinde)
 • Gümrük çıkış beyannamesi (İhracat halinde)
 • Tutanak
 • Çeki listesi
 • Taşıma sözleşmesi, navlun (taşıma ücreti) faturası
 • Fotoğraf

Yurtiçi Taşımalarda

 • Noter Aracılığı ya da İadeli Taahhütlü İhtarname
 • Beyan yazısı
 • Fatura
 • Sevk İrsaliyesi
 • Tutanak
 • Fotoğraf

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk

Aşağıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

 • Fatura,
 • Sevk irsaliyesi
 • Tutanak
 • Fotoğraf
 • Taşıma aracına ait belgeler
 • Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tuttuğunu belgeleyen fatura veya yazı
 • Varsa emtiaya ait nakliyat emtia sigortası kopyası ya da emtia poliçesi olmadığına dair mal sahibinin beyan yazısı

Uluslararası Taşıyıcı Sorumluluk – Cmr

 • Taşınan mallar sigortalı ise nakliyat emtia sigorta poliçesi kopyası
 • Mal faturası
 • Taşıma sözleşmesi
 • Uluslararası Nakliye Senedi (CMR belgesi)
 • Mal sigortacısı tarafından yaptırılan eksper raporu
 • Olayla ilgili orijinal fotoğraflar
 • Ambalaj listesi
 • Gümrük çıkış/giriş beyannamesi
 • Resmi makamlar tarafından düzenlenen tutanak, zabıt ve kusur tespit raporları
 • Adli makamlar tarafından düzenlenen soruşturma raporları
 • Mal sahibi veya mal sigortacısının talebi
 • Eğer dava açılmış ise, dava dilekçesi ve dava ile ilgili her türlü belge

Aşağıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

 • Beyan yazısı
 • Denize elverişlilik belgesi
 • Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
 • Ekspertiz raporları
 • Hasar fotoğrafları
 • Tamir faturaları
 • Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
 • Hasar ile ilgili diğer faturalar
 • Marina Bağlama Sözleşmesi
 • Özel Yat Kayıt Belgesi
 • Kaptanlık Belgesi/Amatör Denizci Belgesi
 • Deniz Kazası – Olay raporu
 • Meteoroloji raporu
 • Deniz raporu (Sea protest)
 • Yangın raporu
 • Çalınma hasarlarında karakol bulunamadı yazısı
 • Çalınan değerleri belgeleyen evrak
 • Muvafakatname

Tekne Makine Sigortası Hasarları

 • Beyan yazısı
 • Deniz raporu (Sea Protest)
 • Denize elverişlilik belgesi
 • Meteoroloji raporu
 • Güverte, makine ve telsiz jurnallerinin ilgili sayfaları
 • Kurtarma teklifleri
 • Tamir teklifleri,
 • Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
 • Personel listesi
 • Klas belgesi
 • Klas tarafından verilen klasın hasar olduğu esnada varlığını gösteren belge (Class
 • Maintenance Certificate)
 • Klas raporu
 • Hasar fotoğrafları
 • Tamir ve diğer masraf faturaları
 • Römorkaj, kılavuzluk, dalgıç, liman gibi masraflara ait faturalar
 • Ekspertiz raporu
 • Gerekli hallerde Adjuster raporu

Aşağıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

Ölümlü Hasarlarda

 • Kaza raporu
 • Veraset ilamı
 • Defin ruhsatı
 • Aile nüfus kayıt örneği

Ölü muayene otopsi raporu

 • Yaralanmalı Hasarlarda
 • Kaza raporu
 • Doktor ve hastane raporları
 • Tedavi masraflarına ait fatura asılları
 • İlaç kupürleri ve reçeteler.

Maluliyet Hasarlarında

 • Kaza raporu
 • Maluliyet durumunu gösterir hastane heyet  raporu

Aşağıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

 • İşe Giriş Bildirgesi
 • Kusur oranı gösterir SGK müfettiş raporu (varsa)
 • Kaza tarihli ve önceki 12 aya ait maaş bordrosu ve SGK hizmet dökümü
 • Tetkik ve tedavi belgeleri (muayene raporları, epikriz raporu vb)
 • İş sözleşmesi
 • Mahkeme kusur durum tespiti
 • Ölüm halinde veraset ilamı, defin ruhsatı, aile nüfus kayıt örneği, ölü muayene otopsi raporu

Tedavi Masraf Taleplerinde

 • Yapılan ödemelere ilişkin fatura ve dekontlar

Maluliyet Tazminat Taleplerinde

 • Tam teşekküllü bir hastane ya da adli tıp kurumundan özürlülük oranını gösteren maluliyet raporu
 • Nüfus kayıt örneği
 • SGK’dan maluliyet nedeniyle bir maaş bağlandı ise buna dair resmi belge

NOT: Söz konusu olay sebebi ile mağdur/personel veya SGK tarafından dava açılması halinde; davanın mahkeme kanalıyla sigorta şirketine ihbar edilmesi gerekir.

Aşağıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

 • Kaza Tutanağı
 • Zarar görenin talep yazısı
 • Zarar tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu)
 • Ölüm halinde veraset ilamı, defin ruhsatı, aile nüfus kayıt örneği, ölü muayene otopsi raporu
 • Yaralanma halinde tedavi masraflarına ilişkin belge, reçete asılları ve ilaç kupürleri

Aşağıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

Elektronik Cihaz Sigortası Hasarı

 • Olaya ilişkin sigortalı beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Teknik servis raporu
 • Yangın sonucu hasar çıkmış ise itfaiye raporu
 • Hırsızlık hasarı ise karakol tutanağı ve bulunamadı zaptı
 • Hasarlı cihazın alım faturası
 • Fotoğraf

Makine Kırılması Sigorta Hasarı

 • Olaya ilişkin sigortalı beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Teknik servis raporu
 • Hasar ile ilgili teklifler
 • Hasarlı cihazın alım faturası
 • Fotoğraf

İnşaat Sigortası Hasarı

 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Keşif özeti, hak ediş raporları
 • İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
 • Geçici kabul yapılmış ise kabul teslim tutanağı
 • Proje, ihale sözleşmesi
 • Fotoğraf

Montaj Sigortası Hasarı

 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Keşif özeti, hak ediş raporları
 • İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
 • Hasarın giderilmesine yönelik her türlü teklif ve harcamalar
 • Fotoğraf