Elektronik cihaza örnek olarak haberleşme ve yayıncılık (TV, Radyo vb) cihazları, tıbbi cihazlar, ofiste kullanılan cihazlar, alarm, test, ölçüm ve grafik cihazları, reklam ve görüntü panelleri, havalandırma ve aydınlatma sistemlerini düşünebiliriz.

Bir “all risk” ya da tüm riskler sigortası olan Elektronik Cihaz Sigortası, genel şartlarda istisna edilmeyen her zarar için teminat sağlar. Ancak Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları yine de bir teminat kapsamı belirlemiştir. Bu şartlara göre aşağıdaki hallerde meydana gelen zararlarda poliçe teminat sağlar:

 • Cihazların çalışır halde ya da yerlerinin değiştirilmesi, bakımının yapılması, temizlenmesi esnasında ani ve beklenmedik bir nedenle zarara uğramasını kapsar.
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri
 • Yangın, yıldırım, infilak ve bunlar neticesindeki kurtarma işlemleri
 • Personelin ve diğer kişilerin kusuru, dikkatsizliği, ihmali, hatası ve sabotajı
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 • Hatalı dizayn ve malzeme
 • Kavrulma, kararma, duman ve is
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon
 • Deprem hariç fırtına, sel-seylap, yer kayması vb doğal afetler

Yukarıdaki teminatlara ek olarak genel şartlarda istisna olan ancak ek primi ödenerek poliçe kapsamına alınabilecek cihaz ve ek teminatlar da şöyledir:

 • Taşınabilir elektronik cihazlar (laptop, cep telefonu vb)
 • Valf ve tüplerde meydana gelecek zararlar
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
 • Deprem
 • Elektronik bilgi işlem sistemlerinde kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları vb harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarları.
 • Hasara uğrayan cihazın yerine başka bir cihazın kullanılması sonucu artan iş ve çalışma masrafları
 • Hasarın tanzimi ve giderilmesi için gerekli seri vasıta, fazla mesai ve tatil gün ve ücret zamları

Elektronik cihazlar temelde sabit elektronik cihazlar ve taşınabilir elektronik cihazlar olmak üzere ikiye ayrılır ve farklı çarpanlarla fiyatlandırılır. Fiyatı etkileyen bir diğer unsur da cihazın kullanıldığı faaliyet alanlarıdır. Örneğin hastanelerde kullanılan cihazlarla ofis cihazları farklı risk gruplarına sahip olduklarından fiyatları da farklıdır.

Elektronik cihaz sigortası yapılırken önce sabit cihaz ve taşınabilir cihazlar sınıflandırılmalı ve bu cihazların döviz cinsinden sıfır bedelleri belirlenmelidir.

Sınıflandırma yapılan cihazlar marka, model ve seri numaraları ile poliçeye yazdırılmalıdır. Primden kaçınmak için cihazlarınız poliçeye eksik beyan edilmemelidir.

Poliçe teklifi alındığında sadece fiyat değil, hasarda uygulanacak muafiyet ve koasüransa da dikkat edilmelidir.