1. Parametrik Sigortalar: İklim değişikliği çağımızın en önemli risklerinden biri oldu. Bu riske bağlı maddi kayıplarınızı güvence altına alabiliriz.
  2. Emniyeti Suistimal : Muhafazası ve belirli bir şekilde kullanılması için kendisine zilyetliği devredilen malı devralan kişinin, zilyetliğin devri amacı dışında kendisinin ya da başkasının yararına olarak malı kullanması ve ya zilyetliğin devri olgusunu inkar etmesi sonucu ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durması veya aksaması nedeniyle oluşan zararlar.
  3. Kâr Kaybı : Teminat altındaki risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hasar ve kayıplar sonucu, ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durması veya aksaması sonucu oluşan kâr kayıpları. Hasar sonrası ciroda meydana gelen azalma ve bu azalmayı önlemek için işletme maliyetindeki artıştan dolayı brüt kâr kaybında meydana gelen azalma teminat altındadır.
  4. İş Durması : Bu teminat işyerindeki ticari faaliyetin tamamen durması sonucu ödenir.
  5. Kira Kaybı : Hasar sonrası kullanılamaz hale gelen ancak işyerinin sahibine peşin ödenen kirayı kiracıya ve işyeri sahibinin almaya hak ettiği ancak alamadığı kirayı tazminat olarak öder.
  6. Alternatif İşyeri Masrafları : Hasar sonrası kullanılamaz durumdaki mevcut işyerinizden başka bir adrese taşınmak zorunda kalabilirsiniz. Bu teminatı belirli limit ve sürelerle poliçenize dahil edebilirsiniz.
  7. Alacak Sigortaları : Alacaklarınızın tahsil edilememesi riskini müşterilerinizin kredi notuna göre belirli limitlerle teminata alabilirsiniz.