Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası’nın ana teminatı poliçe vadesi içerisinde sigortalının sorumlu olduğu işyeri, konut, inşaat vb alanlarda üçüncü kişilerin bir olay sonucu zarara uğramasını kapsar. Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında kapsam iki ana başlıkta sigortalıları güvence altına alır.

 1. Bedeni Zararlar: Meydana gelen olay ya da kaza sonucunda üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması ve sağlıklarının bozulması.
 2. Maddi Zararlar: Meydana gelen olay ya da kaza sonucunda üçüncü şahısların mallarında zarar meydana gelmesi.

Bu poliçe sigortalıyı haksız taleplere karşı da güvence altına alır.

Poliçe teminatları ek primin ödenmesi ve diğer özel şartların eklenmesi ile genişletilebilir. Poliçeye yazılarak alınabilecek ek teminatlar:

 • Asansör kazalarına karşı sorumluluk veya monte-charge (yük taşıma asansörü )
 • Otelcilere ilişkin sorumluluklar
 • Garaj yöneticilerine ilişkin sorumluluklar
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi, sel-seylap, su basması, çığ, heyelan, infilak, yangın, duman, sis, buhar yüzünden maruz kalınan zararlar
 • Manevi tazminat talepleri
 • Terör, grev, lokavt, halk hareketleri
 • Kötü niyetli hareketler
 • Reklam panosu sorumluluk
 • Otopark sorumluluk
 • Taşeron/alt taşeron teminatı
 • Çapraz sorumluluk
 • Ani ve beklenmedik çevre kirlenmesi
 • Gıda zehirlenmesi
 • Vestiyer sorumluluk

Yukarıdaki ek teminatlara ek olarak sigortalının faaliyet gösterdiği iş koluna göre üretilen ve genişletilen üçüncü şahıs sorumluluk poliçesi teminatları da mevcuttur. Bunlar içerinde aşağıdaki sektörler için güvenceler sağlanmaktadır.

 • İnşaat sektörüne özel yer altı kabloları, inşaata sınır komşuların istinat duvarlarının yıkılmasına ilişkin ek teminatlar örnek verilebilir.
 • Okul Sorumluluk
 • Tamirhane Sorumluluk
 • Hastane Sorumluluk
 • Garaj Sorumluluk
 • Otel Sorumluluk
 • Gıda Sorumluluk
 • Otopark Sorumluluk

Sigorta poliçeleri, şirketler için bilançodaki değerlere güvence sağlayan finansal araçlardır. İşyeri sigortaları, kasko sigortaları vb bilançonuzdaki emtia, demirbaş, makine gibi duran ve dönen varlıkların korunmasını sağlarken, sorumluluk poliçeleri öngörülemeyen bir kazada zarar gören üçüncü şahısların şirketinize açacağı davalara karşı tazminat ödemek zorunda kalırsanız sizin adınıza devre girerek şirket bilançonuzun pasif tarafındaki öz sermayenin korunmasını sağlar.

Poliçelerde limitler olay başı ve yıllık ya da toplam tek limit olarak belirlenmektedir. Olası bir hasarda zaman aşımı süreleri, hasarın ön görülemeyen süreçleri de dikkate alınmalıdır. Zira bir kaza, bedeni ve maddi zarara yol açarsa telafisi zor maddi yükler getirebilir.

Bu poliçelerin limitleri ve bu limitler için alınan primler çalışılan sektöre ve talep edilen limite göre değişiklik gösterir.

Bir proje, işveren tarafından bir veya birden fazla ana yükleniciye ihale edilmiş olabilir. Bu ana yükleniciler de işleri başka alt yüklenicilere iş bölümü yaparak ihale ederler. Örneğin bir inşaat projesinde ana yüklenici işi alır, sonra bu işlerin elektrik kısmını bir alt yükleniciye, ahşap işlerini başka bir alt yükleniciye ihale eder. Bu alt yüklenicilerin birbirlerine verecekleri maddi zararlar çapraz sorumluk kapsamındadır.

Primler, teklif verilen riskin türü ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Örneğin bir inşaat projesindeki üçüncü şahıslara gelecek zarar riski ile bir çalışma ofisindeki risk aynı olmadığı için primleri de farklıdır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.