Konut Sigortaları

Binanın satış bedeli değil, yeniden inşa maliyeti bildirmelisiniz. Brüt metrekare alanı ile inşaat maliyetlerini çarparak bulduğunuz değere varsa özel olarak yaptığınız dekorasyon maliyetini de ekleyerek bina sigorta bedelini tespit edebilirsiniz. Metrekare birim maliyetlerini bilmiyorsanız ESG Sigorta’ya danışabilirsiniz.

Eşyalarınızı öncelikle elektronik –optik eşyalar, ziynet eşyaları, antika ve tablolar olarak ayırt etmelisiniz. Bu tip eşyalarınızı ve beyaz eşyalarınızı yeni alım bedelleri ile, giyim ve mefruşatı da eskime payı düşülmüş bedelleri ile yaklaşık olarak bildirmelisiniz.

Her sigorta şirketi ziynet eşyalarını (saatler ve ruhsatlı silahlar buna dahildir) özel koşullarla teminata alır. Sigorta şirketlerinin talep ettikleri koruma yöntemi 50 Kg ve üzeri kasalardır. Eğer kasanız bu ebatın altındaysa duvara ve yere montajı gerekebilir. Sigorta şirketlerinin talepleri ile ilgili ESG Sigorta’ya danışabilirsiniz.

Sigorta bedeli, hasardan bir gün önceki yeni değer esasına göre hesaplanacak olan sigorta değerine eşitse tam hasar ve/veya kısmi hasarlarda ödenecek tazminat bedeli, giyim ve mefruşat eşyası dışında bütün ev eşyaları eskime, aşınma, yıpranma düşülmeksizin yeni değeri üzerinden hesaplanarak ödenir.

Bina hasarlarında ise sigorta şirketleri eskime, aşınma, yıpranma uygulayanlar mevcuttur.

Sigorta bedeli, sigorta değerinden düşük olduğu takdirde eksik sigorta hükümleri geçerli olacaktır.

Konut sigortaları ana teminatları dışında sigortalılarına aşağıdaki hizmetleri ücretsiz olarak vererek üzerinizdeki bir çok yükü alırlar.

  • Yılda 1 kez kombi bakımı
  • Su Tesisat Hizmetleri
  • Elektrik Tesisat Hizmetleri
  • Cam Kırılması Onarımı
  • Siber Destek

Sağlık Sigortaları

Tamamlayıcı sağlık sigortası aktif SGK’ sı olan ya da SGK emeklisi olan kişiler içindir. SGK’sı olmayan 18-65 yaşındaki kişiler Özel Sağlık sigortası ürünlerinden faydalanabilir.

Tamamlayıcı sigortalarda, SGK – Hastane anlaşması zorunludur. Özel sağlık sigortalarında ise sistem SGK’ dan bağımsız olarak işler.

Tüm öğrenciler 24 yaşı bitene kadar SGK’lı anne veya babadan dolayı SGK’lıdır. Yeni uygulamada sadece bu kişilerin öğrenci olduklarını öğrenci işlerinden alacakları basit bir yazı ile SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

Her sigorta şirketinde farklı şekillerde verilen bu garanti için temel kriterler şöyledir.

  • Kesintisiz 3 ya da 4 yıl sağlık poliçenizin olmalı.
  • Belirli bir yaştan önce sigorta poliçesi almış olmalısınız.
  • Ödediğiniz primin belirli bir oranı kadar hasar almış olmalısınız.
  • Süre sonunda da riskli bir hastalığınızın olmaması.

Bu garantiyi en rahat alabileceğiniz sigorta şirketi ve uygun teklifler için ESG Sigorta’ya danışabilirsiniz.

Bekleme süresi, doğum ve yatarak tedavilerde uygulanır. Özel sağlık sigortalarında poliçe başladıktan sonra ilk 1 yıl, tamamlayıcı sağlık sigortalarında ise ilk üç ay bazı yatarak tedavili hastalıklar ödenmez. Buna bekleme süresi denir.

Sigorta şirketlerinin bu uygulamaları için ESG Sigorta’ya danışabilirsiniz.

Poliçe Özel ve Genel Şartlarında kapsam dışı tutulan durumlardır.

ESG Sigorta Türkiye’deki tüm sigorta şirketlerinin ürün içeriklerine hakimdir. Size uygun ürünü birlikte oluşturabiliriz.

Tek başına çocuğunuz için yaptıracağınız sağlık poliçeleri var. Ancak bu uygulama maliyetlerin artmasına neden olabilir. Detaylı bilgi için ESG Sigorta’ya danışabilirsiniz.

Araç Sigortaları

Trafik sigortası üçüncü kişilerin maddi ve bedeni zararlarına karşı sorumluluklarınızı tazmin ederken, kasko sigortası kendi aracınıza gelecek zararları öder.

Trafik sigortası limitinizi yasal limitlerin üzerine çıkarabilir ya da limitsiz yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için ESG Sigorta’ya danışabilirsiniz.

Sigortalı, kaza riskinin gerçekleşmesi durumunda sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren 15 içinde sigortacıya bildirmek zorundadır. Zarar gören kişinin ise, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmesi zorunludur. Bu bildirimler kaza tarihinden itibaren 10 yıl süre ile sınırlıdır. Kazadan 10 yıl sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

Hasarsızlık indirimi trafik sigortası için de geçerlidir. Hasarsızlık indirimiz olsa dahi, yenileme yapacağınız zaman zamlı fiyat uygulaması ile karşılaşırsınız. Sigorta şirketleri geçen her 30 gün için %5 zamlı prim uygulamaktadır. (En fazla alınabilecek zam yüzdesi %50’dir)

Evet, yeni çıkan ürünlerle trafik sigortanıza ek olarak kasko teminatları ekleyebilirsiniz.

Kendi aracınıza gelecek hasarlar için aldığınız kasko sigortaları teminatları, satın aldığınız sözleşme içeriğine göre farklılık gösterir. Ana teminatı çarpma, çarpılma, yangın, hırsızlık, cam kırılması, doğal afetler olan kasko poliçesinden bu teminatları çıkararak sözleşmenizi daraltabilir ya da ek teminatlar ekleyerek genişletebilirsiniz. Ayrıntılı teklifleri için ESG Sigorta’yla iletişime geçebilirsiniz

Üçüncü kişilere vereceğiniz zararları trafik sigortaları belirli bir limitle öder. Bu limitleri arttırmak için aldığınız ek teminatın kasko sigortanızdaki adı “İhtiyari Mali Sorumluluk ya da Artan Mali Sorumluluk” tur.

Hasarın belli bir miktarının sigortalının kendisinin üstlenmesi anlamına gelir. Kasko sigortalarında, cam, deprem, sel ve terör gibi teminatlara muafiyet uygulanarak ödenecek primin düşürülmesi hedeflenmiştir.