Ferdi kaza sigortası, ani ve harici bir olayın etkisiyle sigortalının iradesi dışında ölmesi ya da yaralanması sonucu oluşan hasarları karşılar.

Ecele bağlı ölüm, harici bir etki olmadığı için bu poliçenin kapsamı dışındadır.

Ferdi Kaza Sigortası kaza sonucu vefat ve kaza sonucu kısmi ya da tam maluliyet için teminat sağlar.

Sigortalılar dilerse ek prim ödeyerek kaza sonucu tedavi masrafları ve gündelik tazminat teminatı da satın alabilirler.

Aşağıdaki durumlar kaza sayılır ve tazminata konudur:

 • Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunumundan
 • Yılan veya haşerat sokması sonucu meydana gelen zehirlenmeler
 • Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından
 • Isırılma sonucunda meydana gelen kuduzdan dolayı vefat durumu ya da cismani arızalar

Son derece ucuz primlere satın alacağınız bu ürünün fiyatlarını belirleyen unsurlar:

 • Sigorta süresi
 • Sigortalının mesleği
 • Talep edilen ek teminatlar
 • Talep edilen limitler
 • Coğrafi alan

Sigortacının onay vermesi ve sigortalının da ek primi ödemesi koşuluyla aşağıdaki durumlar poliçeye dahil edilebilir. Aksi halde bu durumlar kapsam dışıdır.

 • Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek
 • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması
 • Havada yolcu sıfatı dışında bir sıfatla uçuş yapmak
 • Terör ve sabotaj ile bu eylemleri engellemek için yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler
 • Dağcılık (buzula tırmanma dahil), kar ve buz üzerinde yapılan tüm sporlar, cirit atma, atla engelli binicilik, polo, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri
 • Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu ve benzeri vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık
 • Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları
 • Savaş veya savaş mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar
 • Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj
 • Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar
 • Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs
 • Sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, (Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna)

Suda boğulmalar, sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde sigorta kapsamı dışındadır.

Ferdi kaza sigortanızın olup olmadığını e-devlet web sitesi üzerinden sorgulayabilirsiniz.