Kanser sigortası iki türlüdür.

 1. Kanser teşhis edildikten sonra toplu para ödeyen tazminat sigortaları
 2. Kanser tedavilerini karşılayan özel sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ya da mevcut hastalık tamamlayıcı sağlık sigortası

Toplu Para/ Tazminat Ödeyen Kanser Poliçeleri

Kanser, hücrelerin yerel ya da uzak noktalarda kontrolsüz olarak çoğalması/büyümesi sonucu oluşan kötü huylu hastalıklar grubu olarak tanımlanır. Bu hastalığın poliçe başlangıcından önce teşhis edilmemiş ya da rahatsızlıklarının/belirtilerinin olmaması tazminat ödemelerinin ön koşuludur.

Sigortalı adayları varsa sağlık durumundaki aşağıdaki koşulları bayan etmekle yükümlüdür.

 • Kanser tanısı almamış olmalı
 • Sağlık taramalarında, kontrol amaçlı muayenelerinde, tetkik veya biyopsi sonucunda kanser şüphesi olabilecek normal dışı bulgu olmamalı
 • Son 6 ay içinde istem dışı kilo kaybı, alışılmışın dışında gece terlemesi, tekrarlayan ateş, dışkı ile kan gelmesi, kanlı balgam, iki haftadan uzun süren ses kısıklığı veya yutma güçlüğü şikayeti olmamalı
 • Vücudunun herhangi bir yerinde nedensiz şişlik, sertlik;
 • Ben ve siğillerde renk ve şekil değişikliği fark edilmediği beyan edilmelidir.

Tazminatın ödenmesi için kanserin, poliçe başlangıcından itibaren 90 gün geçtikten sonra teşhis edilmesi gerekmektedir.

İlk sigortaya giriş yaşı 0-50 yaş arasındaki bireylerdir. 0-18 yaş arasındaki kişiler aile poliçesi kapsamında poliçeye dahil edilir. Poliçe maksimum 55 yaşına kadar yenilenir.

Poliçede hak kayıplarının olmaması için poliçenin bittiği gün yenilemenin yapılması zorunludur.

Primlerin hesabında, poliçede temin edilen tazminat limitleri esas alınır. Tazminat limitlerine göre prim bilgileri;


Tazminat Limiti

Prim (Yıllık )
25.000 TL 108 TL
50.000 TL 216 TL
100.000 TL 432 TL
150.000 TL 648 TL

Yılda 1 kez diş bakım paketi poliçenin hediyesidir. Paket içeriği şöyledir.

 • Diş Hekimi Muayenesi
 • Detertraj (Diş Taşı Temizliği)
 • Tek Diş Röntgen Filmi

Bunun dışında bu poliçeye sahip olmak Allianz Sigorta’nın anlaşmalı olduğu anlaşmalı hastanelerinde özel indirimler sağlamaktadır.

Bu alanda üç tür ürün vardır.

 1. Özel Sağlık Sigortası
 2. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 3. Mevcut Hastalık Sigortası

1. Özel Sağlık Sigortasında Uygulama

Özel sağlık sigortası kapsamında ödenen kanser giderleri için poliçelerde bekleme süresi uygulanmaz. Poliçe başlangıç tarihinden önceki rahatsızlık ve hastalıklar kapsam dışıdır.

Özel sağlık sigortalarında kapsam yatarak tedaviler ve ayakta tedaviler olarak iki kısımdan oluşur. Poliçelerde yatarak tedaviler zorunludur. Sadece yatarak tedavi teminatı alarak bu tür risklerinizi çok uygun primler ödeyerek sigorta şirketine transfer edebilirsiniz.

Yatarak tedavilerin kanser tedavilerine ilişkin kapsamı:

 • Kemoterapi ve/veya radyoterapi giderleri (hastane, ilaç, doktor ücreti) poliçede belirtilen “Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz” teminat limit ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.
 • Tedavinin yatarak ya da ayakta olup olmadığına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi sürecinde tedavinin planlanması, kontrolü ve komplikasyonu için gerekli laboratuvar tetkikleri, röntgen ve ileri tanı yöntemleri ile ilgili giderler Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz teminatının limiti ve kapsamı dahilinde ödenir.
  Hastalığın teşhisine yönelik biyopsi giderleri ayakta tedavi limit ve kapsamından ödenir.

2. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Uygulama

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında ödenen kanser giderleri için poliçelerde 3 ay bekleme süresi uygulanır. Poliçe başlangıç tarihinden önceki rahatsızlık ve hastalıklar kapsam dışıdır.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında kapsam yatarak tedaviler ve ayakta tedaviler olarak iki kısımdan oluşur. Poliçelerde yatarak tedaviler zorunludur. Sadece yatarak tedavi teminatı alarak bu tür risklerinizi çok uygun primler ödeyerek sigorta şirketine transfer edebilirsiniz.

 • Tedavinin yatarak ya da ayakta olup olmadığını bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi sürecinde tedavinin planlanması, kontrolü ve komplikasyonu için gerekli laboratuvar tetkikleri, röntgen ve ileri tanı yöntemleri ile ilgili giderler Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz teminatının limiti ve kapsamı dahilinde ödenir.

3. Mevcut Hastalık Sigortası

Geçmişte kanser tedavisi görmüş olanlar ya da tedavisi devam eden, SGK’lı ya da emekliler bu poliçeden faydalanabilirler. Poliçede 3 ay bekleme süresi uygulanır.

Mevcut rahatsızlık poliçesinin yapılabilmesi için sigortalıların aşağıdaki asgari bilgilerle başvuruda bulunması gerekir. Sigorta şirketinin bu bilgileri değerlendirmesinden sonra sigortalanma koşulu başvuru sahibine bildirilir.

 • Başvuru sahibi adı, soyadı
 • TC Kimlik Numarası
 • Boy ve Kilosu
 • Kullandığı İlaçlar
 • Geçmiş ameliyat / tedavi kayıtları
 • Epikriz Sonuçları