Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ya da TSS, SGK’ lı çalışan, emekli ya da sağlık hizmetin yararlanma hakkı olan kişilerin yine SGK’ nın anlaşmalı olduğu özel hastanelerde tedavileri tamamlandıktan sonra çıkan fark ücretini ödeyen sağlık sigortası türüdür.

Ürünü 0-80 yaş arasındaki bireyler satın alabilirler.

Fark ücretinin ödenebilmesi için üç koşulun bir araya gelmesi zorunludur.

 1. Devletin özel hastane ile anlaşmalı olması
 2. Özel hastanenin sigorta şirketi ile anlaşmalı olması
 3. Doktorun devletle ve özel hastane ile anlaşmalı olması

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda poliçenin kapsamı 4 kısımdan oluşur.

 1. Yatarak Tedaviler
 2. Ayakta Tedaviler
 3. Doğum
 4. Ek Hizmetler

1. Yatarak Tedavi Kapsamı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında Yatarak Tedaviler tüm sağlık poliçelerinde ana teminattır ve poliçeden çıkarılamaz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününüzü son derece uygun fiyatlara sadece yatarak tedavi olarak satın alabilirsiniz. Yatarak tedavinin kapsamında aşağıdaki işlemler bulunur.

 • Cerrahi- Dahili Yatışlar ve Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz,
 • Koroner Anjio
 • Küçük Müdahale
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve refakatçi
 • Yardımcı Tıbbi Malzeme
 • Özellikli Malzeme
 • Suni Uzuv
 • Evde Bakım
 • Ambulans Hizmetleri

Yatarak Tedavi teminatlarında üç aylık bekleme süresi vardır. Teminat, bu süre dolduktan sonra ve tedavi edilecek hastalık ya da rahatsızlık poliçe öncesine ait olmamak şartıyla teminat altındadır.

Yatarak tedavilerde bekleme süresi uygulanmayan ve triaj sisteminde kırmızı alan olarak belirtilen durumu kritik, ciddi şekilde yaralanmış, hayati tehlikesi olan durumlardır.

Triaj uygulamalarında sarı ve yeşil alana denk gelen hastalar için ayakta tedavi teminatı işler. Bu durumda sigortalı poliçesinde ayakta tedavi teminatı olmalıdır.

2. Ayakta Tedavi Kapsamı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında Ayakta Tedavi ek teminattır ve ek primi ödenerek poliçeye dahil edilir. Ayakta tedavi kapsamında aşağıdaki işlemler bulunur.

 • Doktor Muayenesi
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 • İleri Tanı Yöntemleri
 • Fizik Tedavi

Ayakta tedavi vaka sayısı ile sınırlıdır. Vaka sayıları minimum 8 maksimum 10 adettir.

Vaka, doktor muayenesi ile başlayan ve muayene eden doktorun hastalıkla ilgili talep edeceği tahlil, röntgen ve ileri tanı yöntemi tamamı olarak tanımlanır. Diyelim ki karın ağrısı şikayeti ile doktora başvurdunuz, doktorunuz teşhis koymak için kan ve idrar tahlili, ultrason ve endoskopi istedi. Bu durumda yapılan tüm işlemler ayrı ayrı değil, bir vaka olarak değerlendirilir. Poliçenizdeki vaka sayısından düşülür.

Sigortalılar üniversite hastanesi kapsamındaki özel hastaneler dışında sadece 15 TL ödeyerek tedavilerini olurlar.

Ayakta tedaviler için üç aylık bekleme süresi uygulanmaz.

3. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Teminatı Kapsamı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında doğum poliçeleri iki türdür.

a) Bekleme Süresi Olmayan Poliçeler: Hamile olanlar ve hamilelik için beklemek istemeyen sigortalı adayları içindir.

 • Doğum rutin kontrolleri,
 • Sezaryen doğum,
 • Normal doğum ya da epidural normal doğum
 • Doğum rutin kontrollerini kapsar

Tamamlayıcı sigortalarda epidural sezaryen SGK kapsamı dışında olduğundan epidural uygulaması sigortalıya ait olmak üzere, sezaryen kapsamında olmak üzere tazminat ödemesi yapılır.

Gebelik komplikasyonları poliçenin ek teminatıdır. Ek primin ödenmesi koşuluyla tamamlayıcı sağlık poliçelerinde ve Florence Nightingale Hastaneleri netwokündeki poliçede teminat altına alınır. Vehbi Koç Vakfı hastanelerinde ise tamamen kapsam dışıdır.

Amniosentez işlemi kapsam dahilindedir. Bu işleme bağlı genetik testler ve kromozom analizi teminat kapsamı dışındadır.

Bebeğinizin ilk masrafları SGK tarafından doğum ile birlikte zorunlu uygulanan ve bebeğinizin ilk muayene, topuk kanı gibi tetkikler vb kapsam dahilindedir. Bunlar dışındakiler kapsam dışıdır.

Bu poliçelerde ömür boyu yenileme garantisi verilmez.

b) Bekleme Süresi Olan Poliçeler: Hamileliğini planlayanlar ve yaklaşık 6 ay ile 12 ay arasında hamile kalmayacak sigortalı adayları içindir. Teminat içeriği ;

 • Doğum rutin kontrolleri,
 • Sezaryen doğum,
 • Normal doğum ya da epidural normal doğum
 • Doğum rutin kontrollerini kapsar.

Gebelik komplikasyonları poliçenin ana teminattır.

Doğum poliçeleri için daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişim kurabilir ya da “Doğum Poliçeleri” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

4. Ek Hizmetler

a) Check-UP Hizmetleri

Sonuçları doktor tarafından da değerlendirilen aşağıdaki sağlık taraması paketi yılda 1 kez ve %100 olarak ödenir.

 • Tek yönlü akciğer grafisi
 • 18 Parametre Kan Sayımı
 • Tam İdrar Tahlili
 • Açlık Kan Şekeri
 • EKG
 • Sedimantasyon,
 • Total Kolesterol

b) Diyetisyen Hizmetleri

Sağlıklı beslenmeye karar verdiğinizde ve diyetisyen ihtiyacınız olduğunda ilk görüşmenizin ücretsiz, takip eden diğer görüşmelerin özel indirimle sunulduğu bir hizmettir.

c) Psikolojik Destek Hizmetleri

İlk görüşmenin ücretsiz, takip eden diğer görüşmelerin özel indirimle sunulduğu bir hizmettir.

d) Diş Bakım

Yılda bir kez ve %100 kapsamı olarak sunulan bu hizmetin içeriği;

 • Diş Hekimi Muayenesi
 • Diş Taşı Temizliği
 • Tek Diş Röntgen Filmi

Tamamlayıcı sağlık sigortasında fiyatı belirleyen unsurlar aşağıdaki kriterlere göre değişmektedir.

 • Yaş
 • Cinsiyet
 • İkamet edilen il
 • Doğum teminatı isteniyorsa bekleme süresi olanlar ve bekleme süresi olmayanlar
 • Mevcut hastalığı olanlar ve olmayanlar

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında rekabetin yoğun olması nedeniyle hemen hemen tüm sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü bulunmaktadır. Ürününüzü seçerken sigorta priminin ucuzluğunun yanı sıra ömür boyu yenileme garantisini daha rahat alabileceğiniz, anlaşmalı kurum ağı geniş ve lider konumdaki sigorta şirketlerini tercih etmenizi öneririz.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi sağlık sigortalarının en önemli teminatıdır. Bu teminat özellikle genç yaşta poliçesi başlamış, sağlıklı sigortalılar için yaşlılık döneminin güvencesidir.

Garanti alınabilmesi için 3 yıl poliçeye devam edilmesi ve önemli bir sağlık sorununuzun olmaması gerekmektedir.

Ömür boyu yenileme garantisi alan sigortalılar için garantiyi aldıktan sonra ortaya çıkan hastalıkları

 • Kapsam dışı tutulmaz,
 • Ek prim ödemezler
 • Sigorta poliçeleri iptal edilmez
 • Hastalığın masrafları için sigorta katılım ödemez.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsam dışı tuttuğu bazı gideler bilgi verilmek amacıyla aşağıda belirtilmiştir. Listenin tamamı için teklifini kabul ettiğiniz sigorta şirketinin özel şartlarının ilgili maddesini okumanızı öneririz.

 • Teşhis ve tedavinin yapıldığı dönemde Genel Sağlık Sigortası kapsamında olmayan her türlü sağlık giderleri
 • Sağlık Sigortası Genel Şartlarında istisna tutulan durumlar
 • SGK ile anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ve/veya SGK ile anlaşmalı olan sağlık kurumlarının anlaşma dışında olan branşlarında ve/veya
 • SGK ile anlaşmalı olmayan doktorlar tarafından verilen hizmetlere ait her türlü gider,
 • Doğumsal (konjenital) anomali ve hastalıklar ve genetik hastalıklar ve her türlü genetik hastalık/ durum araştırılması, taranması ile ilgili tetkikler
 • Poliçe öncesi rahatsızlık ve hastalıklar
 • Lens ve gözlük
 • Omurga eğrilikleri
 • Septum deviasyonu, konka, nazal valv eğrilikleri
 • Erken doğum ve düşük doğum ağırlığı ile ilgili giderler
 • Kontrol amaçlı yapılan, hastalık/rahatsızlık olmadan yapılan tetkikler.