Makine kırılması sigortası işyerinizdeki montajı yapılıp, test dönemi tamamlanmış olan buhar ve gaz motorları, pompalar, jeneratörler, hava kompresörleri, elektrikli teçhizatlar, tanklar, tazyikli kaplar, konveyörler vb için geniş kapsamlı güvence sağlar.

Makinelerinizi iki sigorta türü ile güvence altına alabilirsiniz. Yangın sigortası makinelerinizi dışarıdan bir etkiyle örneğin yangın, deprem, su baskını vb risklere karşı korurken, makine kırılması sigortası genellikle makinenin kendinden kaynaklanan ve kullanıcı hata ve kusurlarını da kapsayan bir sigorta türüdür.

Makine Kırılması Sigortası bir “All Risk” (Tüm Riskler) poliçedir. All risk poliçenin anlamı Makine Kırılması Genel Şartlarında istisna edilmeyen, ani ve beklenmedik tüm durumları teminat altına alır. Ancak Makine Kırılması Genel Şartlarında yine de bir teminat kapsamı belirlenmiştir. Bu şartlara göre aşağıdaki hallerde meydana gelen zararlarda poliçe teminat sağlar.

 • İşletme kazaları
 • Personelin ve diğer kişilerin kusuru, dikkatsizliği, ihmali, hatası ve sabotajı
 • Elektrik enerjisinin doğrudan etkisi sonucu kısa devre, voltaj yükselmesi, izolasyon hatası ve atmosferik elektriğin dolaylı etkisi
 • Kusurlu model, üretim, kalıp, malzeme, döküm ve işçilik
 • Yağlama kusuru, tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
 • Su çekilmesi, ani olarak aşırı ısınma ve soğuma
 • Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalar
 • Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığı
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla oluşan deformasyonlar

Yukarıdaki teminatlara ek olarak genel şartlarda istisna olan ancak ek primi ödenerek poliçe kapsamına alınabilecek cihaz ve ek teminatlar da şöyledir.

 • Hareketli makineleriniz varsa (forklift, kule vinç vb) bu makineleri geniş kasko teminatının ek primini ödeyerek teminata alabilirsiniz.
 • Fiziki İnfilak yani makinenin basınçlı kaplarında buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın genişlemesi nedeniyle oluşan ani patlamayla iç basınç ile dış basınç dengesinin kurulması
 • Makine veya tesisin temel ve kaideleri
 • Kapsam dahilinde meydana gelen bir hasara bağlı doğrudan veya dolaylı çevre kirliliği
 • Hasarın tazmini ve giderilmesi için gerekli seri vasıta, fazla mesai ve tatil gün ve ücret zamları
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör

Makineler temelde sabit makineler ve hareketli makineler olmak üzere ikiye ayrılır ve farklı çarpanlarla fiyatlandırılır. Fiyatı etkileyen bir diğer unsur da cihazın kullanıldığı faaliyet alanıdır. Örneğin maden işlemede kullanılan proses makinelerle küçük ölçekli bir işletmenin pompa, jeneratör vb basit yapılı makineleri farklı risk gruplarına sahip olduklarından fiyatları da farklıdır.

Makine kırılması sigortası yapılırken önce sabit makineler ve hareketli makineler sınıflandırılmalı ve bu cihazların döviz cinsinden sıfır bedelleri ya da ( varsa gümrük, resim, harç, nakliye bedelleri dahil ) sıfır bedelleri belirlenmelidir.

Sınıflandırma yapılan cihazlar marka, model ve seri numaraları ile poliçeye yazdırılmalıdır. Primden kaçınmak için cihazlarınız poliçeye eksik beyan edilmemelidir.

Poliçe teklifini değerlendirirken sadece fiyat değil, hasarda uygulanacak muafiyet ve koasüransa da dikkat edilmelidir.

Belirli bir yaşın üzerindeki makineler için teminat sağlanmadığından teklifteki yaş sınırına mutlaka dikkat edilmelidir.