Mevcut hastalıkları kapsayan sağlık sigortası, bir tür tamamlayıcı sağlık sigortasıdır. Mevcut risklerden kasıt, sigorta başlangıç tarihinden önceki rahatsızlık ve hastalıklardır. SGK’dan hizmet alabilen ve 0-80 yaş arasındaki herkes için geçerlidir. Yaşlı sigortası olarak da bilinen bu poliçe Türkiye’de 65 yaş üzerindeki sağlıklı kişilere de sağlık güvencesi sağlayan tek sağlık sigortası poliçesidir. 0-17 yaş arasındaki tüm bireyler ebeveynleri ile birlikte, sigorta ettirenlerinin 18 yaşından büyük olması koşuluyla tek başına sigortalanabilir.

Mevcut hastalıklar için sağlık poliçesi, yatarak ve ayakta tedavi teminatlarının birlikte olduğu bir üründür. Sadece yatarak tedavi olarak teminat sağlamaz. Özellikle Medical Park hastanelerinde hizmet veren bu üründe networkünüzden bazı hastaneleri çıkararak prim indirimi sağlayabilirsiniz.

Yatarak Tedavi Kapsamı

 • Tıbben gerekli olan cerrahi ve/veya dahili yatışlar
 • Yoğun bakım
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Koroner Anjiografi giderleri
 • Hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık giderleri
 • Küçük müdahale giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri

Özellikli ameliyat malzemeleri yıllık 5.000 TL limit dahilinde ödenir.

Ayakta Tedavi Kapsamı

 • Doktor muayene
 • Laboratuvar hizmetleri
 • Görüntüleme hizmetleri
 • İleri tanı yöntemleri
 • Fizik tedavi teminatları

Yıllık 8 vaka ile sınırlıdır.

Vaka, bir doktor muayenesi ile başlayan ve muayene eden doktorun talep ettiği tahlil, röntgen, ileri tanı yöntemlerini kapsar. Örneğin karın ağrısı şikayeti ile doktora muayene oldunuz ve doktor USG, endoskopi ve tahlil isterse bu paketin tamamı tek vakadır ve poliçenizi yılda bu şekilde 8 kez kullanabilirsiniz.

Bu teminatların kullanılabilmesi için; sigortalının anlaşmalı kurum kitapçığında yer alan SGK ile anlaşmalı bir özel hastanede, sigorta şirketinin anlaşması olan branşlarda ve SGK ile anlaşmalı bir doktora tedavi olması; ayrıca tedavi talep edilen rahatsızlığın Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.

Mevcut hastalık poliçesi diğer özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortaları gibi ömür boyu garanti vermez. Poliçenin yenilenme sınırı 80 yaştır ve bu yaş dolduğunda poliçe de son bulur.

Mevcut hastalığınızı sigorta şirketine beyan ettikten sonra, sigorta şirketi sigortalıya sigortalanma koşullarını bildirir. Bu koşullar için aşağıdaki başvuru bilgilerini iletmeniz gerekmektedir.

Mevcutta bir hastalığınız varsa bu hastalığı sigorta şirketine beyan etmeniz zorunludur. Beyanın asgari içerikleri aşağıdaki şekilde olmalıdır:

 • Sigortalının hastalığınızın son durumunu gösteren raporlar, epikriz sonuçları
 • Sigortalının kullandığı ilaçlar ve kullanım şekilleri
 • Sigortalının boyu ve kilosu

Prim bilgisi ve teminatlar için bizimle iletişime geçin. 

Biz sizi arayalım