• Poliçenizi yurtdışına çıkmadan yaptırmaya Dikkat Edin
 • İki tür Seyahat Poliçesi Olduğundan aşağıdaki teminatları ve primlerini sigortacınızla konuşarak poliçenizi alın.
 • Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
 • Ayakta ve Yatarak Tedavi : 30.000 EUR Limitle
 • Sigortalının Tıbbi Nedelerle Nakli veya Seyahati
 • Sigortalının Vefatı Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli

Yukarıdaki “Ana Teminatlara” ek olarak aşağıdaki teminatlar için ek prim ödeyerek poliçenizi genişletebilirsiniz.

 • Acil Diş Teminatı 75 EUR
 • Refakatçi Nakli
 • Refakatçi Yakınının Konaklama Giderleri
 • Kişisel Eşyaların İkamesi
 • Gerekli İlaçların Sevki
 • Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüşü
 • Hastaneden Taburcu oluşu Takiben Otelde Konaklama
 • Tedavi Sonrası İkametgaha geri Dönüş
 • Overbooking Nedeniyle Gecikme
 • Aktarmalı Uçuşun Kaçırılması / İptali Nedeniyle Gecikme
 • Sigortalının Vefatı Halinde Aile Fertlerinin Geri Dönüşü
 • Sigortalının Yakınının Sağlık Durumunun Takibi
 • Ülkeye Öngörülemeyen Dönüş ( 1. Dereceden Akrabanın Vefatı)
 • Acil Mesajların İletilmesi
 • İdari Asistans
 • Bagaj Kaybı ve Hasarı
 • Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması
 • Hukuki Yardım
 • Kefalet İçin Avans Ödeme
 • Kayak Teminatı