• Çalışan sayınızı eksiksiz bildirmelisiniz!
 • Çalışanlarınızın mavi yakalı ve beyaz yakalı ayrımlarını doğru bildirmelisiniz!
 • Şirketinizin faaliyet konusunu doğru bildirmelisiniz! 

Bir olayın kaza olabilmesi ve ferdi kaza sigortasına konu olabilmesi için aşağıdaki koşullara sahip olması gerekir.

 • Ani olmalı
 • Harici bir etkiden kaynaklanmalı
 • Kişinin iradesi dışında olmalı
 • Ölüm ya da bedeni bir arızanın oluşması 

Ana Teminatı

 • Kaza Sonucu Vefat
 • Kaza Sonucu Maluliyet

Ek Teminat 

Ek prim ödenmesi ile aşağıdaki teminatlar da poliçeye eklenebilir.

 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları
 • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi  ve yer kayması.
 • Terör
 • Savaş
 • Grev – Lokavt – Kargaşalık – Kötü Niyetli Hareketler
 • Terör
 • Cürüm ve cinayet işleme ve bunlara teşebbüs etmek
 • Nükleer rizikolar, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı sonucu oluşan kayıplar
 • Sigortalının kendisini bilerek tehlikeye atması