Doğum sigortası, hamile olanlar ve hamile kalmak için beklemek istemeyenler ile hamileliğini planlayanlar için olmak üzere iki tür poliçeden söz edebiliriz.

Doğum sigortası ya da hamilelik sigortası, 18-45 yaş arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden yabancı kimlik numarası olan hamile ya da hamilelik için beklemek istemeyen gerçek kişi kadınlar yapılan poliçedir.

Poliçede hamilelik için bir bekleme süresi uygulanmaz.

Doğum sigortası hem özel sağlık sigortası hem de tamamlayıcı sağlık sigortası olarak alınabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası olarak almak isteyen sigortalı adaylarının yukarıdaki koşulların dışında ayrıca SGK’ dan faydalanıyor olması gerekir.

I.a. Doğum Sigortası kapsamı nedir?

Özel sağlık sigortası, yani SGK uygulamalarından bağımsız alınan poliçeler ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri olmak üzere iki çeşittir.

Doğum rutin kontrolleri, sezaryen doğum, normal doğum ya da epidural normal doğum seçeneklerini kapsar. Tamamlayıcı sigortalarda epidural sezaryen SGK kapsamı dışında olduğundan epidural uygulaması sigortalıya ait olmak üzere, sezaryen kapsamında olmak üzere tazminat ödemesi yapılır.

Hamilelik için yapılan ayakta takip işlemleri, poliçenin ayakta tedavi teminatlarından ödenir.

Gebelik komplikasyonları poliçenin ek teminatıdır. Ek primin ödenmesi koşuluyla tamamlayıcı sağlık poliçelerinde ve Florence Nightingale Hastaneleri netwokündeki poliçede teminat altına alınır. Vehbi Koç Vakfı hastanelerinde ise tamamen kapsam dışıdır.

Amniyosentez işlemi kapsam dahilindedir. Bu işleme bağlı genetik testler ve kromozom analizi teminat kapsamı dışındadır.

Doğum kontrol yöntemleri kapsam dışıdır.

Kısırlık tanı ve tedavisi, suni döllenme, tüp bebek v.b. yardımla üreme teknikleri ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler kapsam dışıdır.

I.b. Yeni Doğan Teminatı

  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Uygulaması: SGK tarafından doğum ile birlikte zorunlu uygulanan bebeğe ilişkin ilk muayene, topuk kanı gibi tetkikler ve girişimler kapsam dahilindedir. Bunlar dışındaki diğer yeni doğan giderleri kapsam dışıdır.
  • Özel Sağlık Sigortası Uygulaması: Vehbi Koç Vakfı ve Florence Nightingale Hastanelerinde Yeni doğan bebeğe ilişkin ilk muayene ve anlaşmalı sağlık kurumu (FNG ve VKV Hastaneleri) ile sigorta şirketinin karşılıklı olarak ( Demir Hayat ve Sağlık ) belirlediği tetkikler ödenir.

I.c. Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Hamilelik poliçelerinde ömür boyu yenileme garantisi yoktur ve önceki sigorta şirketlerinden kazanılmış diğer hakların devri yapılamamaktadır.

Henüz hamile olmayan ancak hamilelik planı olan 18 yaşından gün almış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden yabancı kimlik numarası olan gerçek kişi kadınlar bu poliçeye sahip olabilirler.

Bu tür poliçeler sadece doğum poliçeleri değil aynı zamanda limitsiz yatarak tedavi ve tercih ederseniz limitli ya da limitsiz ayakta tedavileri de kapsayan paket poliçelerdir.

Özel Sağlık Sigortası Uygulaması: Bekleme süresi asgari 5 aydır. Amerikan Hastanesi, Acıbadem Grubu, Memorial Grubu ve FNG Grubu haricindeki hastanelerde bekleme süresi 18 aydır.

Bekleme süresi, poliçe başlangıç tarihi ile son adet tarihi arasındaki süredir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Uygulaması: Bekleme süresi, sigortalılık süresidir ve 12 aydır.

II. a. Doğum Sigortası kapsamı nedir?

Hamilelik sigortası kapsamı özel sağlık sigortası, yani SGK uygulamalarından bağımsız alınan poliçeler ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri olmak üzere iki çeşittir ve içerikleri birbirinden farklıdır.

Özel Sağlık Sigortası Uygulaması: Normal ya da sezaryen doğum olarak poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdeleri ile teminat altındadır.
Gebeliğin sebep olduğu her türlü komplikasyon, lohusalıkla ilgili giderler ek prime gerek kalmadan poliçenin ana teminatıdır.

Hamilelik için yapılan ayakta takip işlemleri, Gebelik öncesi TORCH tetkiki ve gebelik dönemindeki periyodik doktor muayeneleri ( TORCH, HIV, amniosentez, NST,Down üçlü tarama vb) ek teminat olarak satın alınmışsa poliçenin doğum rutin kontrolleri teminatından ödenir.

Erken Doğum ve Düşük Doğum Ağırlığı’ nın özel sağlık sigortalarında teminat alınması her sigorta şirketinin özel şartlarına bağlıdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Uygulaması: Normal doğum, sezaryen ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavilere ait giderler poliçede belirtilen doğum teminatı limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

Hamilelik için yapılan ayakta takip işlemleri, Gebelik öncesi TORCH tetkiki ve gebelik dönemindeki periyodik doktor muayeneleri ( TORCH, amniosentez, NST,Down üçlü tarama vb) ek teminat olarak satın alınmışsa poliçenin doğum rutin kontrolleri teminatından ödenir. Rutin kontroller için limit 10 vakadır.

Erken Doğum ve Düşük Doğum Ağırlığı’ nın tamamlaycı sağlık sigortalarında teminat kapsamı dışındadır.

Doğum kontrol yöntemleri kapsam dışıdır.

Kısırlık tanı ve tedavisi, suni döllenme, tüp bebek v.b. yardımla üreme teknikleri ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler kapsam dışıdır.

II.b. Yeni Doğan Teminatı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Uygulaması: Bebeğe ait sağlık giderleri, bebeğin poliçeye dahil edilmesiyle beraber kendi poliçesi kapsamında ilgili diğer teminatlardan karşılanır.

Özel Sağlık Sigortası Uygulaması: Yeni doğan bebek kan grubu belirleme, metabolik tarama testi, otoakustik emisyon (işitme testi) gibi Yenidoğan Paketi teminat limiti ve ödeme yüzdeleri dahilinde karşılanır.

II.c. Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Özel Sağlık Sigortası Uygulaması: Doğum teminatı kullanılan sigorta şirketinin özel şartlarında, doğum teminatının sigortacı tarafından ödenmesi koşuluyla bebeklere doğumla birlikte ömür boyu yenileme garantisi, genetik hastalıklar ve doğumsal hastalıklar teminatı veren sigorta şirketleri bulunmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Uygulaması: Sigortalının poliçesini üç yıl kesintisiz olarak devam ettirmesi ve önemli bir sağlık sorununun olmaması ve sigortacının da değerlendirmesinin olumlu olması durumunda sigortalılara ömür boyu yenileme garantisi verilir.