Kasko poliçeleri içinde en geniş teminatı veren, muafiyetsiz ya da minimum muafiyetle güvence sağlayan poliçe türüdür. Bu poliçelerde ek teminatlar sigorta şirketi tarafından hazır olarak paket şeklinde sunulur. Sahip olmak istediğiniz sigorta ürününüzü aracı kurumunuzla oluşturabilir ve böylece ihtiyacınız olan geniş kapsamlı bir poliçe almış olursunuz.

 • Aracınızın başka araçlarla ile çarpışması, düşmesi, devrilmesi ve yanması,
 • Aracınıza sabit veya hareketli bir cismin ani ve beklenmedik bir şekilde çarpması ya da aracınızın başka bir cisme çarpması.
 • Hırsızlık ya da hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan zararlar
 • Valeye teslim edilen aracın çalınması
 • Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,
 • Anahtar kaybı ya da kilit mekanizması değişimi
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin sebep olduğu zararlar.
 • Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 • Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
 • Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
 • Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
 • Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,

Aşağıdaki teminatlar sigortacı onay verdiği taktirde poliçeye eklenebilir.

 • Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
 • Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,
 • Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,
 • Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.

Kasko fiyatları 2020 yılında Covid – 19 nedeniyle sigorta şirketlerinin yaptığı kampanyalarla 2019 yılına göre çok artış göstermedi.

 • Aracınızın paketi ruhsat üzerinde yazmadığından sigortacınıza mutlaka aracınızın marka, model, tip ve tam paketini bildirin,
 • Orijinali dışında taktırdığınız her aksesuarı, jant, ses ve görüntü sistemi, yan basamak, logo, takograf v.b. bedellerin poliçenize yazıldığından emin olun,
 • İhtiyari mali sorumluluk ya da karşı tarafa verilen hasar limitini mutlaka limitsiz ya da alabileceğiniz maksimum limitle alın,
 • İhtiyari sorumluluk limitleri içindeki manevi tazminat limitlerinize dikkat edin,
 • Anahtar, kilit kaybı limitinize dikkat edin,
 • Poliçenizdeki cam muafiyeti uygulamasına dikkat edin,
 • Sigortanızın yedek parça uygulamalarına dikkat edin,
 • Poliçenizde sel, deprem v.b. doğal afet hasarlarında muafiyet olup olmadığına dikkat edin,
 • Aracınız sıfırsa, aracınızda yeni değer klozu olup olmadığına dikkat edin. Bu kloz aracın pert olması ya da çalınması halinde size anahtar teslim yeni araç bedeliyle hasarınızın ödenmesini sağlar.
 • Hasarda size tahsis edilecek ikame aracın gün süresi ve sizin aracınıza muadil bir araç verilip verilmediğini kontrol edin.