İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortasının ana teminatı, işyerinde meydana gelen bir kaza sonucu işvereni güvence altına alır ve iş kazalarına karşı işverenin hukuki sorumluluğunu üstlenir. Hem işçiler hem de işçilerin hak sahipleri tarafından talep edilen tazminatları karşılar. İşçi ve işçinin hak sahipleri dışında SGK da işverene iş kazaları nedeniyle dava açabilir. İşveren Mali Sorumluluk Poliçesi bu davalar için de güvence sağlar. Tüm bu dava süreçlerinde ortaya çıkan mahkeme ve avukatlık masrafları da teminatın kapsamındadır.

İşveren mali sorumluluk poliçesi genel şartlarının 2. maddesinde zikredilen aşağıdaki teminatlar poliçeye eklenmediği taktirde bu durumlardan kaynaklanan kazalar kapsam dışıdır. Bu teminatların poliçenizde yazılı olduğundan emin olmalısınız.

 • Görevle Gönderme
 • Yurtdışındaki İş Kazaları
 • Toplu Taşımalar
 • Servisle Taşımalar
 • Alt Taşeronlar
 • Manevi Tazminatlar
 • Meslek Hastalıkları
 • Gıda Zehirlenmesi
 • Özel Hastane Giderleri
 • Stajyerler

Poliçelere kişi başı limit, kaza başı limit ve poliçe süresince toplam limit olmak üzere 3 ayrı limit yazılır. Kaza başı limit genellikle kişi başı limitin 3 katı ile sınırlı olup, poliçe süresince sağlanan limit, kaza başı limite eşit olabilir ya da ayrıca belirtilebilir.

İş kazalarında davaların zaman aşımı on yıl olduğundan enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde limitlerin yüksek ya da dövize endeksli olarak alınması tavsiye edilir.

2020 yılında tüm dünyada çalışma hayatımızın alışkanlıklarını değiştiren koronavirüs (covid-19) halihazırda Türkiye ekonomisinin dinamizmini bozmaması için iş kazası olarak kabul edilmedi. İşler teoride böyle işlerken bu hastalığa bağlı olarak vefat eden işçilerin hak sahiplerinin, yaşam kaybına neden olan olaya ilişkin gerekli illiyet bağlarını kurarak mahkemelere başvurmaları durumunda mahkemelerin zaman içinde vereceği kararlar bu hastalığı iş kazası kapsamına alabilir. İş kazalarında zaman aşımının 10 yıl olduğunu düşünecek olursak işveren mali sorumluluk poliçelerinize meslek hastalıkları ek teminatı ekletmenizi ve poliçe açıklamalarında da salgın hastalıkların istisna edilmediğine dikkat etmenizi öneririz.

Bu poliçeyi alarak kendini güvende hissetmek isteyen işverenler bir soru formu doldurmadan sadece aşağıdaki bilgileri bize ileterek teklif alabilirler:

 • İşletmenin faaliyet konusu
 • Son 5 yıl içinde iş kazası yaşayıp yaşamadığı
 • Bordrolarında kayıtlı işçi sayısı
 • Yıllık brüt ücretlerinin toplamı

İşveren Mali Sorumluluk Sigortasının fiyatları, işletmenin faaliyet gösterdiği iş kolu, kişi başı ve kaza başı istenen limitler, çalışan sayısı, brüt ücretler toplamı ve poliçeye eklenen ek teminatlara göre değişkenlik gösterir.

İşveren sorumluluk sigortası ülkemizde zorunlu olmamakla birlikte, aslında mesai saatleri içinde hemen her kaza için açılan davalarda işverene belirli oranlarda çıkan kusurlar nedeniyle mutlaka alınması gereken bir sigorta ürünüdür.