1. Ortak alanlar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. Maddesinde aşağıdaki şekilde ifade edilmiş olup, bu alanların sigortası site/apartman ortak alan sigortası olarak tanımlanır.
 2. Ortak alanın konusu sözleşme ile belirtilebilir.
 3. Aşağıdaki c maddesinde sayılanların dışında kalan ancak yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zorunlu olan diğer yerler ve şeyler de ortak alan ya da ortak şeydir.
  1. Aşağıdaki alanlar her durumda ortak alandır.
  2. Temeller ve ana duvarlar,
  3. Avlular
  4. Genel giriş kapıları, antreler, merdivenler,
  5. Koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar
  6. Taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar
  7. Asansörler
  8. Genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri
  9. Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.
  10. Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,
  11. Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar,
  12. Kapıcı daire veya odaları,
  13. Genel kömürlük,
  14. Sahanlıklar, sığınaklar, genel su depoları
  15. Kuyu ve sarnıçlar,
  16. Garajlar,
  17. Kalorifer daireleri,
  18. Elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar,

Site/Apartman Ortak Alan Sigortası, hem yukarıda tanımlanmış olan alanların yangın, yıldırım, infilak, deprem, dolu v.b. felaketlere karşı teminat sağlar, hem de site ve apartman yöneticilerinin sorumluluklarını sigortalayan bir sigorta poliçesidir.

Ana Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Dahili su,
 • Sel-Su Baskını,
 • Fırtına,
 • Duman,
 • Yer Kayması,
 • Kara, Hava, Deniz Araçları Çarpması,
 • Yer Kayması,
 • Dolu,
 • Kar Ağırlığı,
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareket ve Terör
 • Enkaz Kaldırma Masrafları,
 • Yangın Mali Sorumluluk (Komşuluk ve Kiracı Mali Sorumluluk),
 • Kira Kaybı,
 • Geçici İkametgâh Masrafları,
 • İzolasyon Eksikliği,
 • Cam Kırılması

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi,
 • Elektronik Cihaz,
 • Makine Kırılması,
 • İşveren Mali Sorumluluk,
 • III. Şahıs Mali Sorumluluk,
 • Yönetici Sorumluluk,
 • Site Yönetiminde Çalışanların Sorumluluğu,
 • Taşınan Para Hırsızlık,
 • Kasa Hırsızlık,
 • Çalışanlar Tarafından Yapılacak Emniyeti Süistimal

Aşağıdaki kurum ve kişiler ortak alan sigortası yaptırmalıdır.

 • Apartman ve site yöneticileri,
 • İnşaat şirketleri,
 • Profesyonel Site/Apartman, Plaza ve AVM Yönetimi Yapan Firmalar

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. Maddesinde yöneticinin görevleri tespit edilmiştir ve aksine hüküm olmadıkça bu maddenin b) bendi ana gayrimenkulün korunması görevini, c) bendi ise ana gayrimenkulün sigortasının yaptırılması zorunlu kılar.