Ekonomik kasko poliçeleri, full kasko poliçelerine birtakım kısıtlamalar konularak oluşturulan en uygun, en ucuz kasko poliçeleridir. Bu poliçenin oluşturulması için teminatlarda bazı kısıtlamalar yaparak kasko priminizi düşürebilir ve tasarruf edebilirsiniz.

Kasko poliçelerinizin fiyatını düşürmenin çeşitli yolları var. Bunlar;

 • Bir kaza sonrasında aracınızın tamir edileceği servisleri kısıtlamak ve yetkili servisleri devre dışı bırakmak
 • Aracınızı sadece siz kullanıyorsanız tek sürücü indirimi almak
 • Kasko poliçenizin deprem, sel baskını hasarlarına muafiyet koymak
 • Cam hasarlarına muafiyet uygulamak
 • Meslek indirimi almak
 • Kasko poliçenizi limitli ( 5.000 TL-15.000 TL arasında) yapmak
 • Poliçenizde çarpışma teminatını çıkarmak
 • Sadece pert hasarları için teminat almak
 • Aylık kasko yaptırmak

1. Hizmet Alacağınız Servislerin Listesini Kısıtlayabilirsiniz

Kasko poliçenizi en uygun kasko poliçesi haline getirmenin bir yolu tamirhane seçiminizi daraltmaktır. Bu poliçeler tıpkı full kasko gibi geniş bir içeriğe sahiptir ve size kaza sonrası belirli servislerde hizmet sağlar.

 • Çarpma ve çarpışma
 • Doğal afetler ( dolu, yıldırım, fırtına, toprak kayması vb )
 • Hırsızlık
 • Yangın
 • Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar
 • Cam kırılması
 • Hayvanların araca vereceği zararlar
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör
 • İhtiyari Mali Sorumluluk
 • Ferdi Kaza
 • Küçük hasarlar
 • Yeni Değer Klozu
 • Asistan Hizmetleri
  • Yol Yardım, Çekici Hizmeti ve Kurtarma Hizmeti
  • Yedek Araç Hizmeti

Poliçenin servis kısıtlı olsa da hasarda değiştirilen yedek parçaların orijinalleri kullanılır.

2. Aylık Kasko Poliçesi Yaptırabilirsiniz

Araçların sürekli trafikte olmadığı koronavirüs döneminde oluşturulan aylık kasko ürünü aşağıdaki teminatları sağlar.

 • Karşılıklı çarpışma
 • Yanma
 • Çalınma
 • İhtiyari Mali Sorumluluk
 • 7/24 Asistan Hizmet
  • Çekici Hizmeti
  • Akü Bitmesine Bağlı Çekici Hizmeti
  • Aracın Kurtarılması
  • Yedek Araç (7 Gün)

Her araç için model ve tipine göre değişen fiyatlara sahip olan bu ürünün minimum primi 30 TL’dir.

Aylık kasko ürününüzü dilediğiniz zaman full kasko ürününe dönüştürebilme olanağınız bulunmaktadır. Bu poliçe hem şirket araçlarına hem de kişisel araçlara yapılabilir. Kişisel araçlarda sigorta bedeli 400.000 TL’nin altındaki araçlar için bu poliçe yapılabilmektedir.

3. Limitli Kasko Satın Alabilirsiniz

Limitli kasko belirli limitlerle satın alınabilen kasko poliçesidir. Limitler her sigorta şirketinde farklılıklar göstermektedir. Minimum limiti 5.000 TL ile 15.000 TL arasında değişkenlik gösterir.

Limitli kasko poliçesi teminatları her sigorta şirketinde farklılık gösterir. Aşağıdaki teminatlar en geniş poliçeye sahip içeriktir. Doğru içerik ve fiyat için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Çarpışma Teminatı
 • Yanma
 • Çalınma
 • İhtiyari Mali Sorumluluk
 • Sel Su Baskını
 • Deprem
 • Terör
 • Ferdi Kaza
 • İhtiyari Mali Sorumluluk
 • 7/24 Asistan Hizmet
 • Eski ya da yeni model binek/kamyonet araç sahipleri
 • Trafik sigortalarında 2. Yılı hasarsız olan, ya da 5.6. ve 7. Basamak hasarsızlık indirimi olan araçlar

4. Dar Kapsamlı Kasko Satın Alabilirsiniz

Dar kapsamlı kasko çok fazla trafiğe çıkmayan, dikkatli araç kullanan sigortalılar için uygun bir üründür. Eski model aracı olan ve uygun bir kasko poliçesi bulamayan tüm sigortalıların memnun kalacağı aracın rayiç bedeline kadar teminat sağlayan bir üründür.

 • Yanma
 • Çalınma
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve Terör
 • Deprem ve diğer doğal afetler
 • Sel ve su baskını
 • Çarpma hasarları sadece mini onarımla teminat altındadır

5. Pert Kasko Yaptırabilirsiniz

Bu ürün aracınızın tam hasara uğraması ya da çalınması halinde geçerlidir. Kısmi hasarlar teminat haricidir.

Pert ya da tam hasar kasko teminatları

 • Çarpma, Çarpışma
 • Yangın
 • Hırsızlık
 • Doğal Afetler
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Hayvanların araca vereceği zararlar

Bu poliçelerde karşı taraf verilen zararlarla ilgili ihtiyari mali sorumluluk teminatı olmayan alternatifleri tercih ederseniz, trafik poliçenizi limitsiz almanızı öneririz.

Hasarsızlık indirimi uygulaması, kasko sigortanızı yaptırdıktan sonraki her 12 aylık periyotta hasarınızın olmaması durumunda sigorta şirketlerinin ruhsat sahibine sağladığı bir indirimdir.

Genel uygulamada tamamen kusursuz olduğunuz hasarlar hasarsızlık indirimi almanızı engellemez. Ancak sigorta şirketlerine değişen uygulamalar olabilir.

Hasarsizlik Basamagi Süre Hasarsizlik Indirim Orani
0 Kasko yaptirilin ilk yil 0%
1 Ilk 12 aylik kazasiz kasko dönemi 30%
2 Ikinci 12 aylik kazasiz kasko dönemi 40%
3 Üçüncü 12 aylik kazasiz kasko dönemi 50%
4 Dördüncü 12 aylik kazasiz kasko dönemi 60%
5 Besinci 12 aylik kazasiz kasko dönemi 65%

Sıfır araçlarda

 • Sıfır araçlarda proforma fatura
 • Aracın orijinali dışındaki paketin bedelli listesi
 • Ruhsat sahibi kişiyse TCK numarası, şirketse VKN bilgisi

Ruhsatlı araçlarda

 • Ruhsat sahibi kişiyse TCK numarası, şirketse VKN bilgisi
 • Aracın orijinali dışındaki paketin bedelli listesi
 • Aracın plakası
 • Ruhsatın sağ sayfasında sağ alt köşedeki karekod altındaki belge seri numarası
 • Aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
 • Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar,
 • Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb) hariç olmak üzere sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması.
 • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır),
 • Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.