Yabancı sağlık sigortası ya da yabancı uyruklu sağlık sigortası, 10/05/2016 tarih ve 16 sayılı “Vize ve İkamet Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge”de belirlenen asgari şartlar gereğince oturum izni ya da ikamet tezkeresi talebinde bulunan yabancı uyruklu kişiler için yapılan poliçelerdir.

Yabancı sağlık sigortası 0-70 yaş arasındaki oturum izni ve ikamet tezkeresi alacak yabancı uyruklu kişiler için yapılır.

İlk kez ikamet izni alacak olanların pasaportları ile vergi dairesine başvurarak kendi adlarına bir vergi numarası/geçici TC Kimlik numarası çıkarması gerekmektedir.

Bu numara ile birlikte aşağıdaki bilgiler poliçenin yapılması için zorunludur.

 • Ad Soyad
 • Yabancı Geçici Kimlik No (varsa)
 • Pasaport No
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri
 • Baba Adı
 • Anne Adı
 • Uyruk
 • Boy-kilo

İkamet izni yenilenecekse Yabancı Kimlik Numarası ile yukarıdaki bilgiler yeterli olacaktır.

Tüm sağlık sigortalarında olduğu gibi yabancı uyruklular için sağlık sigortası fiyatları da yaşa göre değişmektedir. 2020 yılının ortasına kadar primler yeni girişler için 125 TL ile 1.100 TL arasında yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterdi.

Poliçelerde %70’e yakın indirim imkânı sağlayan ESG Sigorta’dan teklif almak için yukarıdaki bilgilerle birlikte bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Biz sizi arayalım

Yabancı sağlık sigortası kapsamı ve limitleri tüm sigorta şirketlerinde aynıdır. Ancak anlaşmasız kurum uygulamalarında farklı katılım payları bulunmaktadır.

Kapsam iki kısımdan oluşur:

1.Yatarak Tedaviler

Yatarak tedavilerde anlaşmalı hastanelerdeki uygulama LİMİTSİZ %100, anlaşmasız hastanelerdeki uygulama genellikle 20.000 TL LİMİT ve %80 kapsamlıdır. Ancak bazı sigorta şirketlerinde anlaşmasız kurum katılım payı %60 olabilir.

 • Hastane Hizmetleri (Ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.)
 • Oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Koroner anjiyografi
 • Yoğun Bakım
 • Organ Nakli (Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer vb)
 • Böbrek Taşı Kırma
 • Evde Bakım
 • Ambulans ve Tıbbi Danışmalık

Diğer Limitli Yatarak Tedaviler

 • Acil Yardım
 • Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi
 • Trafik kazası sonrası diş teminatı

2. Ayakta Tedaviler

Tüm yabancı sağlık poliçelerinde ayakta tedavi paketinde aşağıdaki hizmetler 2.000 TL limitle yer alır. Anlaşmalı hastanelerde %80, anlaşmasız hastanelerde %60 kapsamla teminat altındadır.

 • Doktor muayene
 • İlaç
 • Tahlil
 • Röntgen
 • Modern Tanı Yöntemleri
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon
 • Küçük Müdahale

Yasa gereği Türkiye’de ikamet izni almak için zorunlu kılınmış olan Yabancı Uyruklular İçin Özel Sağlık Sigortası’nı iptal ettirmek mümkündür. Ancak bunun için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir:

 • İkamet izin süresini kapsayan yeni bir Özel Sağlık Sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazı
 • İkamet izninin iptalinde ve ayrıca ülkeden çıkış tarihini gösteren gerekli belgelerin ibrazı
 • 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösteren belgenin bildirimi

Bekleme süresi, poliçenin başladığı tarihten itibaren ilk 12 ay içinde ödenmeyen yatarak tedavi kapsamındaki rahatsızlık ve hastalıklardır. Bu rahatsızlık ya da hastalıkların 12 ay sonra tazmin edilmesi için de poliçe öncesine dayanmıyor olması gerekmektedir.

Her sağlık sigortası poliçesinin ürüne özel koşulları olmakla birlikte genellikle bekleme süresi uygulanan rahatsızlık ya da hastalıklar aşağıdadır:

 • Bademcik, geniz eti, kulağa tüp takılması, sinüzit, kulak zarı cerrahisi
 • Kronik böbrek rahatsızlıkları ve diyaliz, prostat hastalıkları
 • Organ yetmezlikleri
 • Safra kesesi hastalıkları, safra yolu ve üriner sistemin taşlı hastalıkları
 • Katarakt, glokom ve tiroit, retina hastalıkları
 • İnvaziv teşhis yöntemleri (ERCP, Diagnostik Laporoskopi, Diagnostik artroskopi vb.)
 • Her türlü disk hernisi, diz cerrahisi, omuz cerrahisi, omurga cerrahisi ve artroskopik cerrahi işlemleri
 • Multiple Skleroz (MS) ve Lupus (SLE)
 • Poliçenin ilk yılında ortaya çıkan her türlü kanser ve kalp hastalıkları
 • Romatizmal hastalıklar (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit vb)
 • Myom, yumurtalık, meme ve rahim hastalıkları, endometriozis, sistosel, rektosel ve prolapsus uteri (rahim sarkması)
 • Uyku apnesi nedeni ile yapılacak her türlü cerrahi girişim, uvula elongasyonu, sarkık damak ve benzeri rahatsızlıklar
 • Tuzak nöropatiler, halluks valgus, tetik parmak,
 • Poliçenin ilk yılında ortaya çıkmış polip, lipom, kist, nodül ve benzeri oluşumlar ile her türlü kitle (lipom, nevüs (ben), siğil alımı vb.)
 • Varis (özefagus varisleri dahil), hidrosel, spermatosel
 • Kist Hidatik
 • Her türlü fıtık (kasık fıtığı, mide fıtığı vb.), hemoroid, pilonidal sinüs (kıl dönmesi), fistül, fissür ve perianal apse ameliyatları

Her sağlık sigortası poliçesinin ürüne özel koşulları olmakla birlikte genellikle uygulanan teminat dışı durumların bir kısmı aşağıdadır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Biz sizi arayalım

Sağlık Sigortası Genel Şartlarının 2. Maddesinde istisna edilen durumlar dışında aşağıdaki haller poliçe kapsamı dışındadır:

 • Mevcut hastalıklar, doğuştan gelen ve yapısal hastalıkların teşhis ve tedavisi ile bu hastalıkların neden olduğu hastalık ve rahatsızlıklar
 • Rahatsızlık olmadan yapılan kontrol amaçlı muayene ve teşhis yöntemleri
 • Motor ve mental gelişim bozukluğu, büyüme ve gelişme bozukluğu ile ilgili tüm giderler
 • Septum deviasyonu, konka hipertrofisi, burun mea darlığı ve komplikasyonlarının masrafları
 • Sigorta başlangıç tarihinden itibaren sigortalının geçirebileceği bir kazanın gerektirdiği haller dışında her türlü plastik cerrahi uygulamaları, estetik amaçlı teşhis ve tedaviler
 • Kanser ameliyatları sonucu uygulanan meme protezi ve meme ucu rekonstrüksiyonu
 • Alternatif tıp yöntemleri
 • Psikiyatrik, psikolojik hastalıkların teşhis ve tedavisi, psikosomatik hastalıkların tedavi masrafları ile psikolog, pedagog, sosyal hizmet giderleri
 • Geriatrik hastalıklar (demans, alzheimer vb.) ve psikogeriatrik hastalıkların teşhis ve tedavi masrafları
 • Her türlü sünnet ve komplikasyonları
 • Diş hekimlerince diş, dişeti ve çeneye yapılan her türlü müdahale, teşhis ve tedavi masrafları
 • Gözlük – cam – çerçeve, kontak lens ve solüsyonları, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, ICD, koltuk değneği, ortopedik bot – taban – terlik – ayakkabı masrafları
 • Amerikan FDA (Food and Drug Administration) kurumu tarafından deneysel aşamada olduğu kabul edilen tedavilerle ilgili tüm giderler, bilimselliği kanıtlanmamış deneysel tedaviler, kayroprakter uygulamaları gerektiren masraflar
 • Psikiyatrik, psikolojik hastalıkların teşhis – tedavisi, psikosomatik hastalıkların tedavi masrafları ile psikolog, pedagog, sosyal hizmetler
 • Robotik cerrahi ile yapılan operasyonlarda robot kullanım vb. masrafları
 • Çocuk bezi, mama, biberon, emzik, bebek bakım kremleri vb. masrafları